Određeni i neodređeni član u englskom jeziku

"članovi u engleskom jeziku"Znate onu staru izreku u vicevima – imamo dve vesti, jedna je dobra a jedna je loša. E sad koju prvo hoćete da čujete?

Kada se radi o članovima u engleskom jeziku, dobra vest je sledeća: formalno gledano, tj. sa aspekta pravopisa, imamo ih samo komada 3.

To su:

2 neodređena člana
a i an

1 određenithe

Loša vest je da postoji prilično pravila, kada je reč o njihovoj upotrebi. Ta pravila se mogu nabubati, nije to problem. Važnija stvar je da se stekne automatski osećaj, kada je potrebno upotrebiti član i koji, a kada ne.

Danas ćemo se baviti nekom opštim mestima, kada su u pitanju članovi u engleskom jeziku. Negde sam naišla na podatak da određeni i neodređeni član čine u procentima posmatrano, 10% u ukupnoj masi reči, koja se koristi u engleskom jeziku. Znači vrlo je bitno obratiti pažnju na njihovu pravilnu upotrebu.

Loša vest je i ta da u srpskom jeziku, kao i u većini slovenskih jezika ne postoje članovi, tako da njihova upotreba nije nešto što nam je po prirodi stvari shvatljivo.

Ne želimo da zvučimo kao loši Rusi u holivudskim limunadama (sem akcenta, to je druga prepoznatljiva stvar, koju koriste scenaristi, kada pišu tekstove kako za Ruse, tako i za druge loše momke iz bivšeg Istočnog bloka).

Da vas podsetim na film Armageddon i jednu od replika ruskog kosmonauta ;

I hear rumor on radio. My country broke. No steaks in freezer.

Ne želimo da zvučimo tako, zar ne!

Prvo i osnovno je da pre nego što upotrebimo član, da izvršimo kategorizaciju imenice, tj. da li je imenica spada u grupu, onih koje se mogu brojati ili ne, count or uncount.

To znači da ispred imenica možemo da stavimo broj, da imenica ima množinu.

1 dog, 7 books, 172 people

Ne ide broj ispred vazduha (1air), vode (1water).

To je prvo važno pravilo, mada znate da je puno izuzetaka od pravila u engleskom jeziku, npr. da neke imenice mogu biti i u jednoj i u drugoj kategoriji, u zavisnosti od upotrebe. Ali to je već za razmatranje na advanced nivou.

A i an se koriste ispred imenica, koje opisuju nešto što se prvi put pominje.

A and an are used before nouns that introduce something or someone you have not mentioned before

– I ate an apple for lunch yesterday.

Pojeo si jabuku, bogtepita koju, neku jabuku. Nikog nije briga, koju jabuku si pojeo, pošto ti hoćeš da saopštiš, nešto drugo, da si na dijeti, da si gladan ili nešto drugo, pa je nebitno kakva i koja je to jabuka koju si pojeo.

Ali,(uvek ima ali)

The apple I ate yesterday was rotten.

E sad se situacija menja, sad baš znamo o čemu pričamo, baš o toj jabuci, koji si juče pojeo, određenoj da određenija ne može biti. Naravno, onda je obavezana upotreba određenog člana.

To je to za početak.
Sad malo da vežbamo link

Sve postove sa tematikom engleski jezik i gramatika pogledajte na engleski.amarilisonline.com. Postovi su tematski sređeni i omogućavaju vam lakšu navigaciju i pronalaženje tema za koje ste zainteresovani.

1 COMMENT

Comments are closed.