" besplatna ebook nemacki nije bauk"

Nemački nije bauk, besplatna pdf knjiga, tutorijal za učenje nemačkog jezika

  Tražili ste - dobili ste. Nemački nije bauk, tutorijal u formi e-book sa opcijom free download je postavljen na blog, tu odmah pored prve e-knjige...
"pridevi u nemačkom jeziku"

Pridevi i poređenje prideva u nemačkom jeziku

  Pridevi bliže određuju, opisuju imenice, Adjektive beschreiben Nomen näher. Primeri: klein, groß, alt, stark, gut, gern Jedna od osnovnih karakteristika prideva je poređenje prideva, Komparation ili...
"volim te na nemačkom se kaže"

Kako da se udvaram – na nemačkom

Vi pitate a Amarilis vam odgovara. Malo bi da se udvarate i to još na nemačkom. Kako se kaže volim te na nemačkom to verovatno...
"nemačko - engleski rečnici"

Nemački online rečnici

  Već sam Vam pisla post o tome, kako se pravilno uči nemački jezik, naročito kada su imenice u pitanju. Nemački jezik, kao i uostalom...
"osnove nemačke gramatike, prezent"

Prezent slabih glagola u nemačkom jeziku

Počinjemo sa osnovnim vremenom, bolje rečeno prvim vremenom, koje se uči, a to je prezent. Pošto nam je već poznato da u nemačkom postoje slabi...
"Particip prezenta, The Present Participle"

Šta je particip?

  Šta je to particip, pitanje koje se prilčno često postavlja, kada je engleski pa i nemački jezik u pitanju. Da ne razmatramo, šta vam...
"prezent glagola haben"

Glagol haben u nemačkom jeziku

  Drugi, podjenako važan glagol, sa kojim se mora započeti učenje nemačkog jezika je glagol haben. Kao i glagol sein, koristi se kao pomoćni glagol, Hilfsverb,...
"sein, pomoćni glagol biti, nemački jezik"

Sein – biti ili ne biti, pomoćni glagoli u nemačkom jeziku

Glagol sein (čita se zain), je jedan od osnovnih glagola u nemačkom jeziku. Ima dvostruku funkciju, kao pomoćni glagol (za građenje vremena) i kao...
"nemački bog Donar, bog grmljavine"

Dani u nedelji na nemačkom

  Kako se kažu dani u nedelji na engleskom samo naučili, pisala sam o tome u 3 nastavka i vidim da to rado čitate. Da pređemo...
"Ja se na nemačkom kaže Ich"

Lične zamenice u nemačkom jeziku

Šta je lepo kod učenja nemačkog jezika - pa to što ima mnogo više zajedničkog sa srpskim jezikom nego engleski. Uzmimo na primer padeže....
"wohin, upotreba u nemackom jeziku"

Upotreba wohin i woher u nemačkom jeziku

Pošto smo razjasnili smisao rečca hin i her u nemačkom jeziku, kao i upotrebu značenje upitne reči wo-gde, nastavljamo sa novim pitanjima. Danas se bavimo...
"značenje i upotreba u nemačkom jeziku"

Hin i her u nemačkom jeziku, značenje i upotreba

Započesmo, zajedničkim snagama, temu upitne reči u nemačkom jeziku. Posle Wo- gde, da krenemo dalje ne možemo, pre nego što objasnimo rečce hin i...
"wo je na nemačkom gde"

Wo-gde, pitanja za mesto radnje u nemačkom jeziku

Započeli smo temu - kako postaviti pitanje na nemačkom jeziku, Fragewoerter . Jedna od prvih lekcija na tu temu su pitanja, koja postavljamo za...
"pitanja na nemačkom"

Kako postaviti pitanje na nemačkom – Fragewoerter

Ako želimo da postavimo pitanje na nemačkom jeziku, imamo dve mogućnosti, tj. možemo da postavimo - ja-nein Fragen, pitanja na koja ćemo dobiti potvrdu, da...