"online učenje nemačkog jezika 1 lekcija"

Nemački nije bauk – lekcija br.1

  Prošlo je otprilike 2 meseca, otkako sam napravila tutorijal za online učenje nemačkog jezika. Koliko puta je do sada pregledan i skinut, to je...
"nemački glagoli"

Nemački glagoli – top 20, memorijske kartice

  O glagolima u nemačkom sam vam već svašta pisala, vidi kategoriju nemački jezik, recimo Slabi, jaki i nepravilni glagoli u nemačkom ili post sa...
" besplatna ebook nemacki nije bauk"

Nemački nije bauk, besplatna pdf knjiga, tutorijal za učenje nemačkog jezika

  Tražili ste - dobili ste. Nemački nije bauk, tutorijal u formi e-book sa opcijom free download je postavljen na blog, tu odmah pored prve e-knjige...
"pridevi u nemačkom jeziku"

Pridevi i poređenje prideva u nemačkom jeziku

  Pridevi bliže određuju, opisuju imenice, Adjektive beschreiben Nomen näher. Primeri: klein, groß, alt, stark, gut, gern Jedna od osnovnih karakteristika prideva je poređenje prideva, Komparation ili...
volim te nemački

Kako da se udvaram – na nemačkom

  Vi pitate a Amarilis vam odgovara. Malo bi da se udvarate i to još na nemačkom. Kako se kaže volim te na nemačkom to verovatno...
"nemačko - engleski rečnici"

Nemački online rečnici

  Već sam Vam pisla post o tome, kako se pravilno uči nemački jezik, naročito kada su imenice u pitanju. Nemački jezik, kao i uostalom...
prezent nemački

Prezent slabih glagola u nemačkom jeziku

Počinjemo sa osnovnim vremenom, bolje rečeno prvim vremenom, koje se uči, a to je prezent. Pošto nam je već poznato da u nemačkom postoje slabi...
glagolski prilog particip

Šta je particip?

  Šta je to particip, pitanje koje se prilčno često postavlja, kada je engleski pa i nemački jezik u pitanju. Da ne razmatramo, šta vam...
haben glagol nemački

Glagol haben u nemačkom jeziku

  Drugi, podjenako važan glagol, sa kojim se mora započeti učenje nemačkog jezika je glagol haben. Kao i glagol sein, koristi se kao pomoćni glagol, Hilfsverb,...
"sein, pomoćni glagol biti, nemački jezik"

Sein – biti ili ne biti, pomoćni glagoli u nemačkom jeziku

Glagol sein (čita se zain), je jedan od osnovnih glagola u nemačkom jeziku. Ima dvostruku funkciju, kao pomoćni glagol (za građenje vremena) i kao...
"nemački bog Donar, bog grmljavine"

Dani u nedelji na nemačkom

  Kako se kažu dani u nedelji na engleskom samo naučili, pisala sam o tome u 3 nastavka i vidim da to rado čitate. Da pređemo...
"Ja se na nemačkom kaže Ich"

Lične zamenice u nemačkom jeziku

Šta je lepo kod učenja nemačkog jezika - pa to što ima mnogo više zajedničkog sa srpskim jezikom nego engleski. Uzmimo na primer padeže....
"wohin, upotreba u nemackom jeziku"

Upotreba wohin i woher u nemačkom jeziku

Pošto smo razjasnili smisao rečca hin i her u nemačkom jeziku, kao i upotrebu značenje upitne reči wo-gde, nastavljamo sa novim pitanjima. Danas se bavimo...
hin her nemački

Hin i her u nemačkom jeziku, značenje i upotreba

  Započesmo, zajedničkim snagama, temu upitne reči u nemačkom jeziku. Posle Wo- gde, da krenemo dalje ne možemo, pre nego što objasnimo rečce hin i...