Dass rečenica ili konstrukcija infinitv + zu u nemačkom jeziku

 

Već smo ponešto naučili o zavisnim rečenicama u nemačkom jeziku.
Danas ćemo se baviti dilemom, koja ume ponekad da bude zbunjujuća. Do sada sam vam više puta pričala o tome, da izbor teme zavisi uglavnom od vas i pitanja koje postavljate bilo komentarom, bilo u poruci na Facebook strani Nemački nije bauk.
Elem, danas ćemo razrešiti dilemu jednu takvu dilemu, vaše pitanje – kada u nemačkom jeziku dass rečenicu možemo zameniti konstrukcijom infinitiv +zu.

dass oder infinitiv satz
Kao što vidite, sve sam vam nacrtala, pošto stalno pišete da to najviše volite.
Da pogledamo sličicu.
Pošto je dass rečenica zavisna rečenica, ona je u odnosu sa glavnom rečenicom. Ako su subjekti isti – u glavnoj rečenici i dass rečenici, onda možemo da upotrebimo konstrukciju infinitiv + zu.Isti je slučaj ako je objekat u dativu i akuzativu glavne rečenice subjekat zavisne – možemo da upotrebimo konstrukciju infinitiv + zu.
Mislim da sličica sasvim lepo to objašnjava, da se ne upuštamo u preterane opise.

U ostalim slučajevima, kada nije isti subjekat u glavnoj i dass rečenici ili se ne javlja u kombinaciji objekat subjekat – ostaje dass rečenica.
Eto 🙂

Ali, nije kraj – ima izuzetaka, naravno, zašto da bude jednostavno.
Nije strašno a i logično je. To su glagoli, posle kojih ide samo dass rečenica.

izuzeci dass recenice

Logika je sledeća, bar tako piše u nemačkim gramatikama – kada nešto izjavljujemo (kolona br.1, crveno da bode oči i da se laše zapamti), kada nešto opažamo putem čula ili primamo k znanju (kolona br. 2) uz dodatak kolone br.3, koju možemo nazvati – ostalo, tu mora da ide dass rečenica.

Toliko!

Nije komplikovano.

Ostale teme u vezi sa nemačkom rečenicom se nalaze ovde. Pitanja, komentare, pohvale 🙂 pa i kritike na Facebook strani Nemački nije bauk.