F, V ili ph – glas f u nemačkom jeziku

Evo nas kod još jedne dileme kako se glas F, f može napisati u nemačkom jeziku ili da postavimo stvar obrnuto –
kako se čitaju slova f, v i kombinacija ph.

Postoje 2 načina pristupa ovoj temi.

Neki smatraju da je najbolji način pojedinačno učenje reči i njihov pravilni način pisanja.
Za pristalice tog stava imam zaiste lepe linkove, koji će im omogućiti da kroz neposrednu vežbu savladaju bez problema ovu dilemu ili trilemu.
Linkovi će biti raspoređeni kako napredujemo u ovoj tematici.
Jedina napomena je da je u pitanju vežba bez kombinacije ph, umesto nje se nalazi kombinacija pf, na koju je potrebno obrati pažnju.

vežba br 1

Ipak ima i onih, koji smatraju da je lakše ako se malo pozabavimo teorijom. Da vidimo šta oni imaju da kažu:

Ph = f

Počećemo sa slovnom kombinacijom ph.
Poznata nam je i iz drugih stranih jezika, koje znamo ili učimo.

Eine Buchstabenverbindung mit dem Lautwert „f“, die bei aus dem Altgriechischen stammenden Fremdwörtern verwendet wird ili drugim rečima, kombinacija slova ph, koja se javlja kod reči starogrčkog porekla i izgovara se f.

A primera ima dosta, neke od tih reči postoje i u našem jeziku:

Alphabet, Philosoph, Katastrophe

Međutim, neke, iz ove grupe reči, starogrčkog porekla, vremenom su podlegle nemačkom pravopisu. Sada ih možemo pronaći i smatrati za ispravno napisane i kada koriste ph ili samo f:

FotografPhotograph
Geographie – Geografie

Izuzetak, na koji ćemo obratiti pažnju je:
Telefon – uvek se piše sa f

vežba br. 2.


V,v

Reči, koji počinju prefiksima ver- i vor-:

Verkehr, verschwinden
vorsichtig, Vorsicht

Naravno, pritom moramo da budemo sigurni da se radi o prefiksu. Recimo – Verb, glagol, ima početna slova ver, ali tu nije pitanju prefiks pa nećemo ni čitati reč sa početnim f nego v.

vežba br. 3

V na početku reči se čita kao f – pravilo

Naravno, postoji čitav spisak reči, koje počinju sa slovom V, v, koje ćemo čitati kao f a koje ne spadaju u ova pravila. Postoji i pravilo da se V čita kao f na početku reči, sem kada je reč o rečima stranog porekla. Zato se vraćamo i na teoriju broj 1, da je svaku reč potrevno učiti samu za sebe. To su na primer:

Vater, Vogel, Vieh, vier, viel, Volk, voll,

ali i

Ventilator, Veranda, Vitrine, Virus, Vulkan, koje ćemo, pošto su reči stranog porekla, čitati kao v.

F, f

Reči koje počinju sa:

fern, fertig, Ferien se uvek pišu sa f.

fernsehen, Fertigkeit, Winterferien

Pf, pf

Kombinacija glasova p+f je malo teža za izgovor i prilikom brzog govora, često se može prevideti. Zato je potrebno obratiti pažnju, prilično je zastupljena u nemačkom jeziku.
Ono što je sigurno u kombinaciji sa p pišemo uvek f.

Da se podsetimo nekih reči:
Pferd, Apfel, pfeifen

vežba br. 4

Ne zaboravite da sve ostale dileme, koje imate u vezi pravopisa i izgovora nemačkog jezika, razrešite tako što ćete posetiti Pravopis i izgovor nemačkog jezika