Glagolski oblici u srpskom jeziku

By | March 7, 2011

"osnovni elementi engleskog jezika"

Malo podsećanje za sve koji uče strane jezike. Toliko gramatike je predviđeno programom učenja stranih jezika u osnovnim školama. A da bi to moglo da se prati, potrebno je savladati gramatiku srpskog jezika, pa onda ponekad i to malo povezati.

Često programi nisu ni u usaglašeni, pa u nastavi stranog jezika, morate da objašnjavate neke kategorije i lekcije, koje još nisu obrađene u maternjem jeziku, što prilično pada teško malenim glavicama.

Glagolski oblici u srpskom jeziku

Zato sam veoma često prinudjena da zalazim u gramatiku srpskog jezika. Zajedničkim snagama, crtamo, pravimo tabele, učimo se i nalazimo u hodu, odgovore na pitanja, koja nam se nameću.
Ovom prilikom evo, kako smo mi nacrtali tabelu – glagolski oblici u srpskom jeziku. Neka ovo bude uvodni post za neke odgvore, do kojih smo sami morali da dođemo, kombinujući poznavavanje gramatike srpskog i engleskog jezika.

4 thoughts on “Glagolski oblici u srpskom jeziku

  1. Dragana Amarilis Post author

   Hvala na komentaru, ali ispravku ne mogu da izvršim dok je ne izvrše malo veći stručnjaci od mene.
   Bilo koja gramatika srpskog jezika za osnovnu školu daće Vam definiciju:

   Lični glagolski oblici su podeljeni na vremena i načine.
   Glagolskim načinima se iskazuju zapovesti, molbe zabrane (imperativ), mogućnost vršenja radnje, želja, pretpostavka da će se radnja dogoditi (potencijal, futur II)

   Citat preuzet iz udžbenika za srpski jezik za 8 razred, gramatika, autor Vesna Lompar (bila mi je pri ruci).

 1. ypow

  Pošto futur II označava buduću radnju kao moguću, neizvesnu, svrstava se među glagolske načine.

Comments are closed.