Thanksgiving je američki praznik, dobro marketinški propraćen. Thanksgiving Day ili Dan zahvalnosti.

Po definiciji to je:

Thanksgiving was a holiday to express thankfulness, gratitude, and appreciation to God, family and friends for which all have been blessed of material possessions and relationships. Traditionally, it has been a time to give thanks for a bountiful harvest.

Znači pokazujemo svoju zahvalnost bogu, porodici, prijatiljima, pre svega za hranu (prvobitno) a zatim i za sva ostala materijalna dobra, koja smo stekli u prethonom periodu, a opet sve to ne bi bilo izvodljivo da nismo svi zajedno radili i sticali.

To bi, onako bukvalno, bio smisao praznika, koji se po pričama, zvanično slavi od 1621 godine, kada su prvi doseljenici preživeli teška vremena, više zahvaljujući Indijancima nego nekim drugim milostima, ali neću o tome da pišem danas.

Danas je pitanje – kako se kaže ćurka a kako Turska na engleskom?

"ćurka na engleskom je Turkey (Turska)"Odgovor je isto.

Don’t Take My Word For It – proverite , nemojte mi verovati na reč :-).

Reč je turkey, čita se – təːki, naravno kad govorimo o državi, pišemo je velikim slovom.

A evo i priče:

Ćurka je životinja sa američkog kontineta. Bila je poznata domorodačkom indijanskom stanovništvu svih geografskih širina. Uglavnom nije bila pripitomljavana, živela je kao divlja životinja, u velikom broju i bila izvor hrane a i lepog, ukrasnog perja.

Onda dođoše doseljenici i otkriše ćurku i pripitomiše je. Vremenom je ćurka prešla okean i polako se širila Evropom.

A kakve to veze ima sa Turskom? Evo ovakve –
Pre prispeća ćurke, jedna druga ptičica je polako, ali sigurno osvojila znamenito mesto na britanskoj trpezi a to je morka ili biserka – Guinea Fowls.

"Morka se na engleskom kaže Guinea Fowls"Morka potiče iz Afrike, njenog zapadnog dela, tako joj glasi danas i ime na engleskom – perad ili kokoš iz Gvineje, Guinea Fowls. Ta ptičica je stizala, uobičajenim trgovačkim kanalima u Britaniju, što znači preko Turske i malo pomalo morka je dobila ime turkey. Ali, baš kada je to pretilo da se odomaći kao reč, stiže i američka ćurka u Britaniju. Pošto se pokazala kao izdašnija i lakša za gajenje, uskoro je prilično potisnula morku. Pošto su prilično slične, na prvi pogled bar, niko se nije bavio geografskim poreklom, dok je jeo ćuretinu i tako ćurka dobi ime, koje pre pripadalo morki i postade i ostade – turkey, ptica iz Turske.

"thanksgiving day je dan zahvalnosti, tradicionalni američki praznik"

I evo na kraju da budemo aktuelni. To do something cold turkey, bi značilo, kao kad posle slavlja izvadite ostatke hladne ćuretine i bez ikakve pripreme sednete i jedete.

Quit smoking! Do it!

Ostavite pušenje. Tek-tako, cold turkey.

Mogli bi da pročitate još neku simpatičnu priču, kao što je ova klik ovde ili pronađite sami temu u vezi engleskog jezika ovde