Množina imenica u nemačkom jeziku – nastavci, tabelarni prikaz

Na početku učenja nemačkog jezika, svi se susretnu sa upozorenjem da je prilikom učenja svake imenice ponaosob, potrebno naučiti kog je roda i kako glase nastavci za množinu i za oblik genitiva jednine.
Izgleda komplikovano 🙂
Šta je tu je.
Nekog opšteg pravila, koje bi važilo u svim slučajevima, nema.

Jakob Grim je dao sledeće uputstvo, ne možemo da kažemo da je pravilo, za množinu imenica, prema rodivima:
– imenice muškog roda – der -najčešće dobijaju nastavak -e
– imenice srednjeg roda – das – najčešće dobijaju nastavak –er
– imenice ženskog roda – die – najčešće dobijaju nastavak – (e)n

Tu bi moglo da se doda novije pravilo, da imenice stranog porekla, najčešće iz engleskog, dobijaju nastavak -s

Ali, time nisu pokrivene sve mogućnosti.
Često se u igru uključi i Umlaut.

Sve u svemu, držite se vi pravila sa početka posta, ali nije zgoreg i da malo olakšamo učenje. Pokušala sam da vam to predstavim u tabeli, bar da uočite, šta se nikad ne kombinuje. Naravno više imate na tu temu ovde.

mnozina imenica u nemackom – word

Mnozina Imenica u Nemackom

Nije loše da se malo vežba 🙂