Pomoćni glagoli u nemačkom jeziku

"sein, pomocni glago"
foto
Pomoćni glagoli su jedna od bitnih karkteristika indoevropeskih jezika. Prema literaturi, jezici koji ne su van porodice indoevropskih jezika, umesto pomoćnih glagola koriste koriste sufikse (dodatke, koji se dodaju na reč, jednostavnije nastavci).

Srpski jezik ima sledeće pomoćne glagole:
– jesam
– biti
– hteti
Engleski jezik takođe, ima svoje pomoćne glagole o tome sam već pisala post.

Što se tiče nemačkog jezika postoje takođe 3 pomoćna glagola:
sein
haben
werden
"haben, pomocni glagol"
foto

Hilfsverb-pomoćni glagol, definicija

Als Hilfsverb, auch Hilfszeitwort bezeichnet man in der Sprachwissenschaft bestimmte Verben, deren Funktion darin liegt, zusammen mit einem Vollverb eine bestimmte Tempus- oder Modusform zu bilden.

U prethodnoj definiciji pomoćnih glagola, sem pojma Hilfsverb imamo i pojam Vollverb, što bi značilo glagol u svojoj punom značenju i funkciji (jednostavnije svi ostali glagoli sem pomoćnih) ili kako se često naziva glavni glagol ili glagol koji se menja.

Dakle,
Pomoćni glagoli su u nauci o jeziku, oni glagoli, čija je funkcija da zajedno sa glagolima u svom punom značenju, grade određeno vreme ili glagolski nacin.
Hilfsverben sind im Satz Träger der grammatischen Information, während die Semantik des Prädikats allein vom Vollverb ausgeht.

Pomoćni glagoli u rečenici su nosioci gramatičke informacije (o kome se vremenu radu, glagolskim načinu, stanju, aktivnom, pasivnom) a glavni glagol u svom značenju je nosilac semantičke informacije (značenje rečenice, iskaza, pitanja).

Upotreba pomoćnih glagola
U nemačkom jeziku, pomoćni glagoli su veoma bitni i izuzetno korisni.
Koristimo ih za građenje složenih vremena, prošlih (Perfekt, Plusquamperfekt), Futur(Zukunftsformen), za pasiv i konjuktiv.

Napomena: Mnogi autori i stručnjaci ubrajaju modalne glagole u pomoćne glagole.

– Nemački jezik voli pasiv, to je karakteristika uopšte germanskih jezika.
Međutim, pomoćni glagoli ne mogu da grade pasiv (modalni mogu, malo sprecifično, doduše).

– Pomoćni glagoli u nemačkom jeziku ne mogu da imaju oblik imperativa – ovo se uglavnom odnosi na modalne glagole .
Zašto vam ja to onda uopšte pominjem, deluje zbunjijuće, zar ne. Pa zato što ćete naići na tu definiciju u nekim gramatikama pa da se razjasnimo na vreme.

"pomocni glagoli u nemackom, werden"
Gebrauch der Hilfsverben als Vollverben, upotreba pomoćnih glagola u njihovom punom značenju, kao glavnih glagola

sein je glagol, koji znači biti, jesam i koristi se najčešće da izrazi neku osobinu, svojstvo, karakteristiku
haben, imati, koristimo da označimo pripadanje, posedovanje
werden u svom punom značenju je postati, nastati

Ne zaboravite da proverite koje sve teme postoje na adresi ili da proverite kategoriju glagoli