Sadašnja i prošla vremena u engleskom jeziku, lepo nacrtana – Tenses Chart – deo I

"sadašnje trajno vreme u engleskom jeziku"

Lepo smo počeli da napredujemo sa vremenima u engleskom jeziku, sadašnjim i prošlim. Ko bi želeo da se podseti ili da nadoknadi propušteno, može da pogleda pod Tenses .

E sad ćemo da se bavimo tom istom tematikom, ali sa što manje reči, da vidimo kako to sve rečeno izgleda nacrtano.

Otićićemo u goste kod vrsnog stručnjaka za engleski jezik a to je g.Kenneth Beare.
Ko želi da se podrobnije pozabavi tom temom, neka obavezno svrati na njegov blog a ovu temu možete detaljnije videti na njegovom blogu pod naslovom Tenses Chart.

Mi ćemo pogledati samo ona vremena, kojima smo se do sada bavili i videti, kako je to pomenuti gospodin ilustrovao.

\”present simple je sadašnje prosto vreme\”

1. Present Simple Tense

Kada pričamo o nečemu što nam je navika, što radimo uobičajeno, često i to sve u sadašnjem vremenu, eto nam najčešće upotrebe ovog vremena.

"sadašnje trajno vreme je Present Continuous Tense"

2. Present Continuous Tense
Važno da napomenemo još jedanput, iako je sve lepo nacrtano, radi se o složenom vremenu i koristi se za radnju koja se dešava baš sad ili u vremenskom periodu, koji je u toku – ove nedelje, ovog meseca, radimo naporno..

"prosto prošlo vreme ili simple past tense u engleskom"

3. Past Simple Tense se koristi za prošlu radnju, ali kada znamo tačno kada se desila, bez obzira da li je to pre 5 minuta ili 5 dana.

– to be continued –