Tags članovi u nemačkom jeziku

Tag: članovi u nemačkom jeziku

Kada se ispred imenica u nemačkom koristi neodređeni a kada određeni...

Ovo  je veoma važno pitanje, teška dilema. To je zato što mi nemamo članove.  Pre nego što otvorimo ovu temu, da naglasim da smo...

Nulti član – Nullartikel u nemačkom jeziku

Naslov je blesav, zar ne. Čak i ne zvuči onako efektno, kako ja volim! Bitno mi je da obratimo pažnju na ovu stavku. Iz vaših...

Nemačke imenice, kada se koristi negativni član – slika sve govori

Vidim po reakcijama, da vam se dopao tekst - Kada se koristi neodređeni a kad određeni član u nemačkom jeziku. Tu je link za...

Nemačke imenice, kada se koristi neodređeni a kad određeni član –...

Mi nemamo članove, to smo bar 100 puta do sada ponovili i nama je teško da prihvatimo i naučimo vrste članova i njihovu pravilnu...

Am, im, um – kada se koriste kao i par korisnih...

  Pošto smo naučili šta su to Kontraktionen vreme je da budemo konkretniji i da naučimo njihovu upotrebu uz par korisnih izraza. Am se koristi: Am Freitag...

Am, beim – Kontraktion, spajanje predloga i određenog člana u novi...

Postoji pravilo u nemačkom jeziku koje glasi: ako oblik određenog člana u jednini – dem, den, der, das, nije naglašen, odnosno nije nosilac akcenta,...

Odredjeni član u nemačkom jeziku – der bestimmte Artikel

Pošto smo lepo savladali odrednicu Neodređeni član u nemačkom jeziku, idemo dalje. Izbor sledeće teme je, naravno: - Određeni član u nemačkom jeziku, der bestimmte...
"neodredjeni clan u nemackom"

Neodređeni član u nemačkom jeziku

Jedna od bitnih karakteristika nemačkog jezika je upotreba članova ispred imenica. Član - der Artikel, množina die Artikel a u nekim gramatikama i udžbencima možete...
"Negacije - nicht i kein u nemačkom jeziku"

Negacija u nemačkom jeziku – nicht ili kein

  Pitanje glasi - kako odrediti kada se u nemačkom jeziku upotrebljava negacija nicht a kada kein. Objašnjenja su veoma opširna, ali ja se neću držati...