Tags Nemačke imenice

Tag: nemačke imenice

Deminutivi u nemačkom jeziku – das Fräulein, das Mädchen

Deminutivi su imenice umanjenog značenja i oblika. Recimo : Kuća – kućica, dečak – dečačić, torba –torbica, ptica – ptičica U nemačkom jeziku svi deminutivi su...

Nemačka imenica i njeni pomoćnici

Imenice u nemačkom jeziku ne mogu da stoje same. Svi oni, među vama, koji su već savladali engleski jezik, znaju tu činjenicu vrlo dobro....

Pridevske deklinacije u nemačkom jeziku – pravila za lako učenje

O pridevskim deklinacijama sam već pisala, pogledajte ovde, jaka pridevska deklinacija. Da ponovimo još jednom - postoje 3 vrste pridevskih deklinacija u nemačkom jeziku, a...

Građenje imenica, zanimanja u nemačkom jeziku

U okvuru teme građenja imenica, Nomen, u nemačkom jeziku obratićemo ovom prilikom pažnju na zanimanja. Kao i u našem jeziku postoje u nemačkom jeziku nazivi...

Složene imenice u nemačkom jeziku – Komposita

Glück und Regenbogen sieht man nicht über dem eigenen Haus, sondern nur über fremdem. Građenje reči je jedna veoma interesantna kategorija u nemačkom jeziku. Dosta...

Nemački nivo A1/1- imenice sa prevodom, I deo

Sledeća stavka u našem malom serijalu su imenice. Vidim da vam se jako dopala mogućnost da imaete na jednom mestu razne vrste reči, početni nivo. Da...

Imenice u nemačkom jeziku

  Imenice u nemačkom jeziku spadaju, naravno u promenljivu grupu reči - die flektierbare Wortarten (Nomen -imenice, Arikel - članovi, Pronomen - zamenice, Adjektive -pridevi,...

N – Deklination, schwach – deklinacija imenica u nemačkom jeziku

N-Deklination ili die schwache Deklination je promena određene grupe imenica u nemačkom jeziku. Nazivamo je slaba ili N deklinacija, zato što potpuno netipično, za...
"množina imenica u nemačkom"

Množina imenica u nemačkom jeziku – nastavci, tabelarni prikaz

Na početku učenja nemačkog jezika, svi se susretnu sa upozorenjem da je prilikom učenja svake imenice ponaosob, potrebno naučiti kog je roda i kako...