Tags Nemačke imenice

Tag: nemačke imenice

nemački deminutivi Bierchen

Deminutivi u nemačkom jeziku – das Fräulein, das Mädchen

Nemački nastavci za imenice - chen, - lein; umanjenice, deminutivi Deminutivi su imenice umanjenog značenja i oblika. Recimo : Kuća – kućica, dečak – dečačić, torba –torbica,...
Nemacka-imenica

Nemačka imenica i njeni pomoćnici

Nemačke imenice, članovi, zamenice, pridevi, brojevi ... Imenice u nemačkom jeziku ne mogu da stoje same. Svi oni, među vama, koji su već savladali engleski jezik,...
Pridevksa-deklinacija-mesovita-nemački

Pridevske deklinacije u nemačkom jeziku – pravila za lako učenje

Nemačke pridevske deklinacije - pravila O pridevskim deklinacijama sam već pisala, pogledajte ovde, jaka pridevska deklinacija. Da ponovimo još jednom - postoje 3 vrste pridevskih deklinacija...
nemacke-imenice

Građenje imenica, zanimanja u nemačkom jeziku

Zanimanja, profesije u nemačkom jeziku - muški i ženski rod U okviru teme građenja imenica, Nomen, u nemačkom jeziku obratićemo ovom prilikom pažnju na zanimanja. Kao...
nemačke složene imenice

Složene imenice u nemačkom jeziku – Komposita

Nemačke imenice, građenje Građenje reči je jedna veoma interesantna kategorija u nemačkom jeziku. Dosta je i opširna, ima tu mnogo toga: - dodavanje, sufiksa, prefiksa - građenje...
nemačke imenice sa prevodom tabela

Nemački nivo A1/1- imenice sa prevodom, I deo

Nemačke imenice sa prevodom, tabela Sledeća stavka u našem malom serijalu su imenice. Vidim da vam se jako dopala mogućnost da imaete na jednom mestu razne...

Imenice u nemačkom jeziku

Nemačke imenice - osnovne informacije Imenice u nemačkom jeziku spadaju, naravno u promenljivu grupu reči - die flektierbare Wortarten (Nomen -imenice, Arikel - članovi, Pronomen...
slaba nemačka deklinacija primer

N – Deklination, schwach – deklinacija imenica u nemačkom jeziku

Nemačka deklinacija imenica - slaba N-Deklination ili die schwache Deklination je promena određene grupe imenica u nemačkom jeziku. Nazivamo je slaba ili N deklinacija, zato...
nemački imenice množina

Množina imenica u nemačkom jeziku – nastavci, tabelarni prikaz

Nemačke imenice, množina - tabela Na početku učenja nemačkog jezika, svi se susretnu sa upozorenjem da je prilikom učenja svake imenice ponaosob, potrebno naučiti kog...