Tags Nemački predlozi

Tag: nemački predlozi

nemacki predlozi online vezbe

Nemački predlozi, dativ ili akuzativ – vežbe za lako učenje

Spisak od 1.000 raznih mesta po abecedi sa odgovarajućim nemačkim predlozima u zavisnosti koje se pitanje upotrebljava – wo, woher, wohin

Tabela – predlozi u nemačkom jeziku, mesto, vreme, način i uzrok

  O predlozima u nemačkom jeziku smo dosta toga naučili. Svi tekstovi u vezi sa predlozima, da se ne mučite :-) nalaze se ovde. Kako naše...

Daran, hiermit, wovon i ostale zanimacije u nemačkom jeziku: Proniminaladverbien –...

Proniminaladverbien – Präpositionaladverbien Zvuči stresno? Ma, ne! Eto baš lepe teme! Na prazan stomak najbolje se vari, zar ne? Moram priznati, na prvi pogled zvuči kao kligonski,...

Am, im, um – kada se koriste kao i par korisnih...

  Pošto smo naučili šta su to Kontraktionen vreme je da budemo konkretniji i da naučimo njihovu upotrebu uz par korisnih izraza. Am se koristi: Am Freitag...

Am, beim – Kontraktion, spajanje predloga i određenog člana u novi...

Postoji pravilo u nemačkom jeziku koje glasi: ako oblik određenog člana u jednini – dem, den, der, das, nije naglašen, odnosno nije nosilac akcenta,...

Predlozi sa lokalnim značenjem u nemačkom jeziku u slici i bez...

Predlozi su gotovo neiscrpna tema u svakom jeziku, pa i u nemačkom. Svaki predlog ima svoju priču. Npr. različite upotrebe - lokalnu, temporalnu; pa...
"auf predlog u nemackom"

Auf predlog u nemačkom jeziku

Predlog auf ima osnovno značenje – na. Uglavnom se poklapa sa upotrebom našeg predloga na, naravno ne uvek. Idemo redom. Auf je predlog koji ide uz - dativ -...

An, predlog u nemačkom jeziku

An je predlog, koji u nemačkom jeziku ide i sa dativom i sa akuzativom. Na prvi pogled, glava da zaboli, ali nije tako :-). Sve...
"nach - predlozi u nemačkom jeziku"

Nach – predlozi sa dativom u nemačkom jeziku

Novi predlog sa našeg spiska predloga u nemačkom jeziku, koji zahtevaju dativ je nach. Nach (suprotno značenje ima predlog von) u prostornom smislu označava pravac,...
"predlog mit u nemačkom jeziku"

Mit – predlozi sa dativom u nemačkom jeziku

  Novi predlog sa našeg spiska predloga u nemačkom jeziku, koji zahtevaju dativ je mit. Osnovno značenje predloga mit je sa, kada su osobe u pitanju....
"predlog bei u značenju kod -bei uns zu Hause"

Bei – predlozi sa dativom u nemačkom jeziku

foto Bei je sledeći na spisku predloga, koji zahtevaju iza sebe imenicu u dativu. Ima nekoliko značenja, koja takođe mogu biti u prostornoj i u vremenskoj...
"Ljubavne pesme, Gedichte aus Liebe"

Aus – predlozi sa dativom u nemačkom jeziku

  Aus je predlog, koji zahteva iza sebe imenicu u dativu. Ima nekoliko značenja, koja mogu biti u prostornoj i u vremenskoj ravni. Spisak predloga koji idu...