Tags Pitanja

Tag: Pitanja

like na engleskom

Like u engleskom, značenje i upotreba – da lajkujemo malo…

  Danas bi baš mogli malo da lajkujemo, onako zajednički. Neverovatno je kako se jezik širi, kako prihvata "nove reči", pa ih onda još malo...
"da i ne u nemačkom jeziku"

Da i ne u nemačkom jeziku – ja, nein, doch

Tema današnjeg posta zvuči prilično besmisleno, bar na prvi pogled. Čak i oni, koji ne uče nemački jezik, znaju da se na nemačkom kaže: Ja...
"question tags u engleskom"

Question Tags, šta je to?

  Današnja tema je pojam Question Tag u engleskom. To je jedna od obaveznih lekcija, čim se završi sa učenjem vremena u engleskom. Osim toga,...
"wohin, upotreba u nemackom jeziku"

Upotreba wohin i woher u nemačkom jeziku

Pošto smo razjasnili smisao rečca hin i her u nemačkom jeziku, kao i upotrebu značenje upitne reči wo-gde, nastavljamo sa novim pitanjima. Danas se bavimo...
hin her nemački

Hin i her u nemačkom jeziku, značenje i upotreba

  Započesmo, zajedničkim snagama, temu upitne reči u nemačkom jeziku. Posle Wo- gde, da krenemo dalje ne možemo, pre nego što objasnimo rečce hin i...
"wo je na nemačkom gde"

Wo-gde, pitanja za mesto radnje u nemačkom jeziku

Započeli smo temu - kako postaviti pitanje na nemačkom jeziku, Fragewoerter . Jedna od prvih lekcija na tu temu su pitanja, koja postavljamo za...
"pitanja na nemačkom"

Kako postaviti pitanje na nemačkom – Fragewoerter

Ako želimo da postavimo pitanje na nemačkom jeziku, imamo dve mogućnosti, tj. možemo da postavimo - ja-nein Fragen, pitanja na koja ćemo dobiti potvrdu, da...