Tags Predlozi sa akuzativom

Tag: predlozi sa akuzativom

"auf predlog u nemackom"

Auf predlog u nemačkom jeziku

Predlog auf ima osnovno značenje – na. Uglavnom se poklapa sa upotrebom našeg predloga na, naravno ne uvek. Idemo redom. Auf je predlog koji ide uz - dativ -...

An, predlog u nemačkom jeziku

An je predlog, koji u nemačkom jeziku ide i sa dativom i sa akuzativom. Na prvi pogled, glava da zaboli, ali nije tako :-). Sve...