Tags Predlozi sa dativom

Tag: predlozi sa dativom

"auf predlog u nemackom"

Auf predlog u nemačkom jeziku

Predlog auf ima osnovno značenje – na. Uglavnom se poklapa sa upotrebom našeg predloga na, naravno ne uvek. Idemo redom. Auf je predlog koji ide uz - dativ -...

An, predlog u nemačkom jeziku

An je predlog, koji u nemačkom jeziku ide i sa dativom i sa akuzativom. Na prvi pogled, glava da zaboli, ali nije tako :-). Sve...
"nach - predlozi u nemačkom jeziku"

Nach – predlozi sa dativom u nemačkom jeziku

Novi predlog sa našeg spiska predloga u nemačkom jeziku, koji zahtevaju dativ je nach. Nach (suprotno značenje ima predlog von) u prostornom smislu označava pravac,...
"predlog mit u nemačkom jeziku"

Mit – predlozi sa dativom u nemačkom jeziku

  Novi predlog sa našeg spiska predloga u nemačkom jeziku, koji zahtevaju dativ je mit. Osnovno značenje predloga mit je sa, kada su osobe u pitanju....
"predlog bei u značenju kod -bei uns zu Hause"

Bei – predlozi sa dativom u nemačkom jeziku

foto Bei je sledeći na spisku predloga, koji zahtevaju iza sebe imenicu u dativu. Ima nekoliko značenja, koja takođe mogu biti u prostornoj i u vremenskoj...
"Ljubavne pesme, Gedichte aus Liebe"

Aus – predlozi sa dativom u nemačkom jeziku

  Aus je predlog, koji zahteva iza sebe imenicu u dativu. Ima nekoliko značenja, koja mogu biti u prostornoj i u vremenskoj ravni. Spisak predloga koji idu...