Tags Pridevi

Tag: pridevi

Superlativ u nemačkom jeziku, am ili određeni član

Kako se vrši poređenje prideva u nemačkom jeziku, znamo. Ne – dobro, klik ovde, pročitaj pa se vrati. U ovom tekstu pokušavamo da razrešimo dilemu,...

Pridevske deklinacije u nemačkom jeziku – pravila za lako učenje

O pridevskim deklinacijama sam već pisala, pogledajte ovde, jaka pridevska deklinacija. Da ponovimo još jednom - postoje 3 vrste pridevskih deklinacija u nemačkom jeziku, a...

Deklinacija prideva u nemačkom – jaka

  Kao što već, znamo u nemačkom jeziku postoje roda, muški, ženski i srednji u jednini i jedan oblik za sve rodove u množini. Deklinacija imenica...
"poređenje prideva u engleskom jeziku"

Poređenje prideva u engleskom jeziku

  O vrstama prideva, podelama, mestu prideva u rečenici u engleskom jeziku a pomalo u srpskom smo već sve naučili iz prethodnog posta. Sada je...
"pridevi u nemačkom jeziku"

Pridevi i poređenje prideva u nemačkom jeziku

  Pridevi bliže određuju, opisuju imenice, Adjektive beschreiben Nomen näher. Primeri: klein, groß, alt, stark, gut, gern Jedna od osnovnih karakteristika prideva je poređenje prideva, Komparation ili...
engleski o pridevima

Pridevi, adjectives, u engleskom jeziku

  Već sam pisala o vrstama reči u engleskom jeziku. Sada nešto malo više o pridevima. An adjective is a word that tells us more...