Zamenica, Pronomen es u nemačkom jeziku

es zamenica, upotreba u nemackom

Zamenica es je veoma zastupljena u nemačkom jeziku.
Idemo redom da vidimo o čemu se radi i kako sve ova malena zamenica može da se korisno upotrebi u nemačkom jeziku.

1. – Es, lična zamenica, tačnije zamenica koja se upotrebljava umesto imenica u srednjem rodu.
Moramo samo da se podsetimo, još jednom, da u nemačkom sem prirodnog postoji i gramatički rod, tako da svaka imenica, bez obzira da li se radi o osobi, živom bići ili stvari, apstrakciji itd. ima svoj rod, isto kao i u našem jeziku. Taj aspekat nam čini učenje nemačkog jezika težim u odnosu na engleski, pošto u engleskom nemamo taj problem. U nemačkom kada učimo neku novu imenicu, istovremeno moramo da naučimo i kog je roda. Ali, kao što rekoh, to već znamo, zar ne 🙂 !

Dakle, kao zamenica, es se upotrebljava tj. zamenjuje imenice srednjeg roda u nominativu, u ulozi subjekta i u akuzativu u ulozi objekta.
Podsećanja radi tu je tabela.

Wo ist das Buch?
Es liegt auf dem Tisch.

Glagol sein uvek koristi nominativ, dakle ovde imamo es kao subjekt.

Idemo dalje!

2. Es kao formalni, neodređeni subjekat

Postoji određena grupa glagola u nemačkom jeziku, kojima nije potreban subjekat u smislu vršioca radnje.
Ti glagoli koriste neodređeni subjekat es i nazivaju se bezlični glagoli, unpersönliche Verben.

– glagoli, koji opisuju vremenske pojave, die Wettererscheinungen

regnen, blitzen, donnern, dunkeln, gewittern, hageln, nieseln,
schneien, tauen, tröpfeln.

Es blitzt und es donnert, seva i grmi.
Es regnet, pada kiša.
Es dunkelt, pada mrak.
Es hagelt, pada grad.
Es nieselt, sipi kiša, rosi.

– Koliko je sati na nemačkom – Wie spät ist es?
Es ist viertel vor sieben, 15 do 7.

– u izrazima:
es gibt, ima postoji
Was gibt es heute im Fernsehen ? Šta ima danas na televiziji.

es handelt sich um …, radi se o
Es handelt sich um die Frage …

– glagoli werden, sein i bleiben, koji uz sebe imaju imenski deo predikata, koriste es kao formalni subjekt

Es wird Abend. Pada veče.
Es ist spät. Kasno je.
Es bleibt kalt. Biće i dalje, ostaće hladno.

3. Es kao Platzhalter
Ne znam kako ovo da prevedem a da ne zvuči glupo. Nemačka rečenica ima prilično tačno definisan red reči. U ovom našem slučaju, es iz stilskih ili nekih drugih razloga, samo drži mesto na početku rečenice, za subjekat, koji će doći kasnije u rečenici, bez obzira kog roda je taj subjekat ili da li je u jednini ili množini.

Es hat sich gestern ein schwerer Unfall ereignet.
Es drži mesto imenici muškog roda der Unfall.
Ako zamenimo red reči, nestaće i potreba za upotrebom es.

Ein schwerer Unfall hat sich gestern ereignet.

foto de.freepik.com

SHARE