Građenje imenica, zanimanja u nemačkom jeziku

Zanimanja u nemačkom jeziku – muški i ženski rod

U okviru teme građenja imenica, Nomen, u nemačkom jeziku obratićemo ovom prilikom pažnju na zanimanja u nemačkom jeziku.

Kao i u našem jeziku postoje u nemačkom jeziku nazivi za zanimanju u muškom rodu i u ženskom.

Doduše, tema je kod nas postala malo škakljiva zbog potrebe da se uvedu oblici za zanimanja koja su do sada bila samo u muškom rodu, za pripadnike oba pola a u ovom našem 21. veku, zbog rodne ravnopravnosti, potrebni su nam i oblici ženskog roda, što se ne prihvata baš uvek pozitivno.

Recimo: psiholog – psihološkinja
Da ostavimo naše probleme po strani, da se vratimo nemačkom jeziku.

Zanimanja u nemačkom, profesije

nemački zanimanja profesijeOsnovno pravilo glasi:

Na imenice muškog roda, koje označavaju profesiju, dodajemo prefiks, Nachsilbe –in i dobijamo profesiju u ženskom rodu:

Der Lehrer – die Lehrer+in, Lehrerin
Der Architekt – die Architektin
Der Arzt – die Ärztin

 

Složenice sa – mann i – frau

Ipak, nikad nije sve tako jednostavno. Postoje zanimanja, koja u svom nazivu imaju reč -mann kao oznaku muškog nosioca te profesije. U tom slučaju će se -mann zameniti sa -frau i dobićemo rodno ispravana zanimanja, koja su već uobičajena u nemačkom jeziku:

Der Kaufmann – die Kauffrau
Der Hotelfachmann – Hotelfachfrau

Der Tormann – die Torfrau, golman – golmanka 🙂

Pročitaj: Nemačka imenice Mann, značenje, upotreba

E sad još jedna stavka pa smo završili za sad:

Množina imenica koje u sebi sadrže – mann, – frau

der Mann, muškarac – množina glasi die Männer, muškarci
der Mann u značenju čovek u množina glasi die Leute, ljudi

1.- Ako uzmemo primer Der Kaufmann – die Kauffrau
Množina će biti die Kaufleute, zato što je to zanimanje, trgovac, kojim se bave pripadnici i jednog i drugog pola, odnosno u suštini nam i nije bitan pol.

– Uzmimo drugi primer, gde imamo pripadnike oba pola u složenicama, pa ćemo množinu graditi sa
– leute.

der Ehemann, suprug
die Ehefrau , supruga
die Eheleute, bračni drugovi

2.- Međutim postoje reči, koje se idiomizirane i o kojima imamo predstavu kao o posebnim pojmovima, koji nisu povezani sa rodom, bar se to značenje minimizaralo tokom razvoja jezika, takve reči imaju množinu sa – männer

Odličan primer je sneško

Schneemann – Schneemänner

Ili Božić Bata (koji doduše kod nas nema uobičajen oblik za množinu, ali zamislite kao ukrasne predmete u toj formi pa u množini) ili Deda Mraz ako vam više odgovara, onda je množina uobičajena

Weihnachtsman – Weihnachtsmänner