Nemački glagoli u svim vremenima i oblicima – ili konjugator online, uputstvo za upotrebu

Evo jedne zgodne online stvarčice. Konjugator, ni manje ni više E sad da se najpre prisetimo šta je to konjugacija – klik ovde. Samu definiciju možemo da ponovimo: Konjugacija je svojstvo, osbina, karakteristika glagola. Znači, konjugacija je promena glagola, u našem jeziku, na primer, po licu, broju (jednina i množina), vremenu, načinu i rodu (muški,… Read More »