particip

Particip, definicija

Šta je to particip, pitanje koje se prilčno često postavlja, kada je engleski pa i nemački jezik u pitanju. Da ne razmatramo, šta vam sve padne na pamet, kada vas upitaju bilo šta na tu temu. Da odgovor ne bi bio u stilu – gde me nađe, da malo razmotrimo tu temu.

Participium je latinska reč, koja bi mogla približno da se prevede, kao nešto što se deli, ima zajedničko. U našem konkretnom slučaju, radi se o vrstama reči koje dele, tj. imaju osobine i glagola i prideva.

"participi u engleskom jeziku"

Evo lepe slike, na kojoj je sve jasno nacrtano. Naravno, dalja objašnjenja slede.
Prvo da vidimo da li mi konja za trku imamo? Nego, šta! Samo kod nas se zovu, baš onako kako treba, ne koristi se latinski izraz, nego lepo srpski, da ceo svet razume.

Participi u srpskom jeziku su glagolski pridevi

 

1. Glagolski pridev radni

Spada u nelične glagolske oblike i koristi se za građenje složenih vremena, npr. perfekat, a može se koristiti i kao pridev.

Ima oblike za sva tri roda i u jednini i u množini (osobina prideva).
– Crtao, ja sam crtao
– Radila, ona je radila (koristi se za građenje perfekta, glagolska kategorija)
– Iščezli, iščezla civilizacija (pridevska upotreba)

 

2. Glagolski pridev trpni

To je onaj što pomaže kod trpljenja radnje 🙂 , kod omiljenog pasiva a može i da ima pridevsku upotrebu. Takođe spada u nelične glagolske oblike.

– Prozvani, danas su svi prozvani (glagolska upotreba)
– Pržen, pržen krompir (pridevska upotreba)

O ovim našim participima biće više reču u nekom drugom postu.

Participi u engleskom jeziku

U engleskom jeziku je to mnogo jednostavnije (možda zvuči bleskasto, ali je istinito).
Postoje takođe, kao u srpskom, komada dva.

1. Prticip prezenta – Present Participles

To svi znate to je ono čuveno – ing oblik.
– Koristi se kod građenja trajnih vremena, Progressive / Continuous tenses

The baby is crying.
– Ima i pridevsku upotrebu
The crying baby
Gradi se vrlo jednostavno na infitiv ( bez to) se doda nastavak – ing
!!!!! Obratiti pažnju ako se glagol završava ne –e, ie, ili ako je kratak, jednosložni, sve to lepo ima u tabeli sa izuzecima u engleskom pravopisu.

Proučite, pa još lepša vežbica, da se znanje utvrdi.

2. Past Participle

Njega obožavate znam 🙂 .
Varijanta sa pravilnim glagolima je OK, samo se doda nastavak –ed. Ali, čuveni nepravilni glagoli, za koje nikad nemate vremena da ih nabubate, sorry, tu smo opet, treća kolona lepo piše, evo izvolite lepa tabela, proverite sami.

Nisam zaboravila, vežba.

Koristi se građenje svih perfektnih vremena, za pasiv a i on može imati pridevsku upotrebu.
I have learnt English.
Za pridevsku upotrebu Past Participa imate ovu lepu ilustraciju sa primerima.

 

Particip u nemačkom jeziku
Nemački jezik takođe ima particip, ali ne može baš sve u jedan post, zar ne.

Pročitaj: Particip prezenta u nemačkom jeziku

 

3 COMMENTS

  1. Ko bi rekao da ce mi ovako nesto zatrebati posle srednje skole, a jsete. Svaka cast na trudu i lepo objasnjenom tekstu.

  2. Pozdrav,
    Uvek me je bunio taj particip. Zašto ne postoji i Particip Budići (Future Participle, kad već postoji za Sadašnje i Prošlo vreme ?

Comments are closed.