zu nemački predlog i ostalo – primeri, upotreba značenje

Zu je nemački predlog.

obrati pažnju, važno je:

zu + glagol – to je infinitiv u nemačkom jeziku!

Tako mala reč a tako upotrebljiva, ume često zbuni.

Da bi to izbegli sledi pregled gde i kako se koristi

zu nemački

  1. Infinitiv

Oblik infinitiva u nemačkom ima ispred sebe zu.

Međutim često se koristi bez njega, to sada nije pitanje koje razmatramo.

O tome sam vam već pisala i crtala link

Ko hoće to još detaljnije da proučava kada se infinitiv upotrebljava sa zu a kada bez, ovde imamo puno lepih primera i vežbi: link

2. zu = Gradpartikel

Ako ispred prideva u osnovnom obliku ( ne u padežu, množini, komparativu, …) stoji zu, ta konstrukcija označava neku vrstu isticanja ili pojačavanja.

To bi mogli da shvatimo kao nešto je suviše, isviše visoko, malo, široko …

zu hoch; zu klein; zu weit

Pravilo:

zu + pridev = pojačavanje kvaliteta prideva

3. zu = Verbpartikel

Znamo šta su glagoli sa razdvojnim i nerazdvojim prefiksima:-)

Pročitaj: Galagoli sa razdvojnim i nerazdvojnim prefiksima u nemačkom I deo teksta, II deo teksta

Sada nas interesuje grupa glagola sa razdvojnim prefiksima.

Ti razdvojni prefiksi mogu biti predlozi – najčešće, ponekad (mnogo ređe pridevi i imenice, ne razmišljate o tome sada).

Nazivaju se Verbpartikel.

U tu grupu spada – zu nemački 🙂

zustellen, zuschließen, zumachen,  zuschlagen,…

4. zu = predlog

Predlog zu + dativ

Obrati pažnju na kombinacije:

zum = zu + dem

zur = zu + der

Kada se koristi kao predlog zu nemački ima razne funkcije i zadatake pa od toga zavisi i kako se prevodi:

  • vremenska upotreba, temporal

Radi se o nekom vremenskom okviru, oko

Zu jener Zeit – u to vreme, tada

Zu Weihnachten soll es schneien. Oko Božića …

zu Mittag

zum 30. Januar do 30. Januara

von 2015 zu 2018 – od …do

  • mesto odnosno pravac kretanja, cilj

Er  geht zum Supermarkt.

Sie geht  zur Schule.

Der Weg zum Bahnhof… put do železničke stanice

Pravac kretanja koje ima određeni cilj- u

zu Fuß – pešice

Ili

  • blizina nečega

zu Tisch sizen – sedeti za stolom, mesto lokal

zu Hause = kod kuće

zu nemački

  • način, modal, odnosno nešto što ide jedno uz drugo
  • (nije baš lako objasniti,  moram da navedem, sve jasnije iz primera)

Nimmst Milch zum Kaffee? Piješ li kafu sa mlekom, kombunije se ide jedno uz drugo

Er nimmt Sahne zum Kuchen, šlag uz kolač, sa kolačem

zu zweit = u  dvoje

zu dritt – u troje

  • sportski rezultati

Die Mannschaft siegte  mit 3 zu 2

Kako napredujete sa učenjem nemačkog jezika videćete i neke druge mogućnosti upotrebe zu, za sada je ovaj pregled sasvim dovoljan.