Ja-nein Fragen, da-ne pitanja u nemačkom jeziku, audio lekcija br.5

Ja nein Fragen – pitanja bez upitne reči

U današnjoj lekciji Lukas nam predstavlja lične zamenice u jednini, zajedno sa odgovarajaućom promenom glagola u prezentu link.
Za dodatne informacije o prezentu pogledaj ovde.

Druga tema koja se nameće u ovoj lekciji je postavljanje pitanja, tačnije jedna vrsta pitanja, koja se u nemačkom jeziku naziva da-ne pitanja.

To su ustvari pitanja, na koja moramo da damo odgovor da ili ne. U našem jeziku to su pitanja koja postavljamo sa da li ili inverzijom, postavljanjem glagola na prvo mesto + rečca li:
1.- Da li učiš nemački?
2.- Učiš li nemački?

U nemačkom jeziku, jedina opcija za postavljanje ovakve vrste pitanja je pod brojem 2= inverzija, obrnut red reči, glagol na prvom mestu.

Za više informacija o postavljanju pitanja sa upitnom reči, pogledajte ovaj post.

Ne bih ja tu puno pričala, bolje da dam dam reč Lukasu.

ich – ja, du – ti , er – on, sie – ona i es -ono

spiel –e (igra-m)
Ich spiele. Ja (se) igram)
spiel –st (igra-š)
Du spielst. Ti (se) igraš
spiel –t Igra-
Er spielt. On (se) igra

spiel –t (igra)
Sie spielt. Ona (se) igra

spiel –t (igra)
Es spielt. Ono (se) igra

Frage (pitanje): Spiele ich? – Da li se igram?
Antwort (odgovor): Ja, ich spiele. – Da, igram se

Spielst du? – Da li se ti igraš?
Ja, du spielst. – Da, ti se igraš.

Spielt er? – Da li se on igra?
Ja, er spielt.- Da, on se igra.

Spielt sie? – Da li se ona igra?
Ja, sie spielt. – Da, ona se igra.

Und spielt es auch (takođe)?Da li se i ono (npr. dete) igra?
Ja, es spielt auch. – Da, ono se takođe igra.

Pročitaj: Nivo A1, početni, spisak gramtike