Kako postaviti pitanje na nemačkom – Fragewoerter

Pitanje na nemačkom

Ako želimo da postavimo pitanje na nemačkom jeziku, imamo dve mogućnosti, tj. možemo da postavimo

ja-nein Fragen, pitanja na koja ćemo dobiti potvrdu, da ili ne
W-Fragen ili direktna pitanja

Da bi postavili W-Fragen, potrebno je da znamo W-Fragewoerter, tj. upitne reči na nemačkom.

Fragewoerter, upitne reči su vrsta reči, koje mi svrstavamo u nelične zamenice, upitno -odnosne (ko,šta, koji, kakav).

U nemačkom jeziku imamo malo društvo zvano W – upitne reči, sve počinju sa W.

1. Wer – ko
_____________________________
!!!!Važno- zbog velike prisutnosti engleskog jezika, većina ima problem da zapamti da Wer na nemačkom ne znači gde i da nema veze sa engleskim where.

Wer geht jeden Tag mit Freunden ins Café? Ko svakog dana ide sa prijateljicom u kafić?

Wer je upitna reč, koja se deklinira, menja po padežima u nemačkom.

Genitiv –Wessen čiji
Wessen Buch ist das? – Čija je ovo knjiga?

Dativ – Wem – kome

Wem gehört dieses Buch? – Kome pripada knjiga?

Akuzativ – Wen -koga
Wen will er sehen? Koga će on videti?

2.Was – šta

Was sagen Sie? – Šta kažete?

Pitanja sa dativom, kod upitne reči šta su posebna priča, pošto se was kombinuje sa predlog i dobijamo nove upitne reči –Woran, Womit i to je posebna tema.

" upitne reči "3.Wogde

Traži odgovor u dativu.

!!!!Važno – nemački jezik striktno razlikuje wo-gde – mirovanje od wohin-kuda-kretanje, što se u srpskom jeziku izgubilo.

Wo bist du? – Gde si ti?

4.Wohin – Kuda

Traži odgovor u akuzativu i ide sa glagolima, koji označavaju kretanje.
Wohin gehst du? – Kuda ideš?

5.Woher odakle

Woher kommst du? Odakle dolaziš?

Pročitaj: welcher, welche, welches – nemačke upitne zamenice

6.Wann – kada

Wann bist du geboren? – Kada si rođen?

7.Warum – zašto

8.Warum kommst du nicht? – Zašto ne dolaziš?

9.Wie – kako

Wie heisst du? – Kako se zoveš

Wie se mnogo upotrebljava u kombinacijama i onda dobija novo značenje – Wie lange – koliko dugo, Wie viel -koliko,…

Izgleda strašno na početku, ali nije to baš tako, evo malo da vežbamo, pa ćete videti:

vežba

Pročitaj: nemački veznici

 

2 COMMENTS

  1. imas jednu gresku: napisala si ,,…wer na engleskom ne znaci gde i nema veze sa engleskim where…” umesto da napises wer na nemackom ne znaci gde… Ali ovo je super 5 za sajt supeer objasnjeno 😀

Comments are closed.