Lista za proveru poznavanja nemačke gramatike – predstavljanje sajta german.about.com

Provera nemačke gramatike – šta smo naučili?

 

Ono na šta posebno želim da vam skrenem pažnju na početku teksta je novi trend u metodologiji (načinu) učenja stranog jezika.

Ja ga takođe veoma podržavam, čisto da se zna!

To je pristup učenju stranog jezika sa posebnim osvrtom na specifičnosti maternjeg jezika.

Šta to znači?

Poslednjih nekoliko decenija, sa poboljšanjem svetskih komunikacija, trend je da se za učenje stranog jezika koriste materijali stručnjaka i izdavačkih kuća sa tog govornog područja.

U našem slučaju, recimo, to su najčešće izdanja nemačke kuće Hueber.

Naravno da je to trend za svaku preporuku, uostalom ko bolje poznaje nemački jezik od samih Nemaca. Međutim, tu se javlja jedan problem, prisutan posebno na početnim nivoima učenja, kasnije on nestaje.

Nisu svi jezici srodni u leksičkom, gramatičkom smilu.

To znači da jedna gramatička partija za recimo Engleze može biti veoma jednostavna, pošto postoje sličnosti sa njihovom jezikom dok nama može biti veoma teška i obrnuto.

Uzmimo na primer određeni i neodređeni član, Englezi ga imaju i njima nije potrebno puno vremena da prihvate i počnu pravilno da ih upotrebljavaju.

S druge strane gramatički rodovi za sve sa engleskog govornog područja veliki su problem kao i padeži, dok nama to ne predstavlja problem – u smislu shvatanja, razumevanja i upotrebe, druga stvar je da li nas mrzi da to učimo 🙂 .

Iz tog razloga sve više, sa razvojem interneta, javlja se potreba da se prilikom učenja stranog jezika predstavi pristup koji će ukazivati na one specifičnosti u učenju u odnosu maternji jezik – strani jezik.

Doduše u akademskom svetu ova potreba nije baš prihvaćena, ali to je ipak njihov problem, zar ne!

Tema ovog teksta je, ako pišemo nešto na nemačkom, koje su to stavke iz gramatike na koje je potrebno obratiti pažnju i proveriti ih. Spisak je veoma koristan i za nas, pa da vidimo:

Po stavkama, navedenim u postu to su:

1. Da li ste sve imenice napisali velikim slovom?
2. Da li ste upotrebili ispravno sve padeže
?
3. Da li ste stavili lični glagolski oblik na drugo mesto u potvrdnoj rečenici?
4. Da li ste nelični glagolski oblik
– infinitiv ili particip, ili razdvojni prefiks stavili na poslednje mesto u rečenici?
5. Dali ste upotrebili neki predlog sa padežnim nastavkom, koji se može skratiti
:
an+ dem = am

6. Da li ste pravilno upotrebili zareze?

Ovo je stavka, koja za nas nije bitna a za govornike sa engleskog govornog područja jeste. Zašto? Korišćenje interpunkcije u engleskom jeziku je tužna priča sa našeg aspekta, naročito zarezi. Broj zareza, koje mi upotrebimo u jednoj dužoj, složenoj rečenici po pravilima engleske interpunkcije je dovoljan za 2-3 strane engleskog teksta.

To nije slučaj sa interpunkcijom u nemačkom jeziku i mi tu nemamo nikakav problem.
Ovo je prva od specifičnosti o kojima sam vam govorila u uvodu ovog posta.

7. Da li ste upotrebili nemačke simbole za znake navoda?
Jesmo, i mi koristimo iste, pa i ovo za nas ne važi.

8. Da li ste upotrebili oblik za persiranje Sie?


Ovo je važno i za nas ali potpuno iz drugog razloga.

U engleskom je lako persirati, pošto je ista zamenica u upotrebi i za ti i vi i Vi. Njima je prilično teško da se na naviknu na poseban oblik za persiranje u nemačkom jeziku.

Nama problem predstavlja druga stvar. Iz iskustva znam da se Sie u obliku za persiranje lako uči i prihvata, ali zato imamo problem sa zamenicom ihr – vi 2 lice množine, pošto većina po nekoj analogiji sa našim jezikom (persiranje) i za drugo lice množine često upotrebi sie.

9. Ne zaboravite pravilan red priloških odredbi

U našem jeziku to je prilčno slobodno. Možemo reći – On stiže danas vozom ili on stiže vozom danas.

U nemačkom raspored izgelda ovako :

Wann, kada – Wie, kako – Wo, gde
ili
vreme – način -mesto

Er kommt heute (wann) mit der Bahn(wie) nach Hause (wo).

Pročitaj: Nemački prilozi za vreme, primeri i detaljno objašnjenje upotrebe

10. Proveriti „lažne prijatelje“, reči koje zvuče slično u nemačkom i engleskom a imaju drugo značenje.

Pošto su engleski i nemački braća od strica, to je stavka za njih. Mi smo iz druge jezičke porodice i sa nama nema veze. Ipak, evo par primera da vidite o čemu se radi.

die Art, nem. način
art, engleski = die Kunst, umetnost
der Brand , nem. plamen, vatra
brand, eng = e Marke, marka ili brend na „našem jeziku“
die Fabrik, nem – fabrika
fabric = r Stoff, tkanina

Nadam se da va je bio interesantan ovaj prikaz.

Sajt koji je predstavljen u naslovu više ne postoji ali tu je naslednik link sa puno korisnih tekstova za učenje nemačkog jezika (za one koji znaju engleski)