Broj 1 u nemačkom jeziku – ein ili eins

 

Jedna od stavki na koju moramo obratiti pažnju prilikom učenja nemačkog jezika i koja nas često može dovesti u nedoumicu je sledeća:
Ein, eine, ein je neodređeni član.
Koristi se tako što stoji ispred imenice i menja se po padežima i naravno i po rodovima u jednini i mnozini.

Broj 1 u nemačkom jeziku

Međutim i broj jedan se isto kaže – ein/eins.


Ein/eins dilema

Da se pozabavimo tom dilemom – kada ćemo koristiti oblik ein a kada eins:

1. Broj 1 upotreljavamo u obliku eins:

– kada brojimo, 1, 2, 3, koristimo oblik eins.
– Die Uhr schlägt eins. Sat je otkucao jedan(sat)
– Kada označava polovinu punog sata, pola 1; Es ist schon halb eins.

I kada izražavamo vreme, koliko je sati a tu je negde oko 1 koristimo eins (samostalno)

um eins – u jedan (sat)
nach eins – posle 1
kurz vor eins – malo pre 1

– 3,1 u decimalnim brojevima, drei Komma eins
– U brojevima 101, 1001, … – hundert(und)eins; tusend(und)eins

Ostale kombinacije koriste oblik ein – 21 einundzwanzig, 321 dreihunderteinundzwanzig

U izrazu :

Das ist doch alles eins ! To sve jedno, odnosno isto!

Pročitaj: ein, neodređeni član, deklinacija, tabele

2. Oblik ein za broj 1 se koristi

Kada ispred broja stoji imenica

Ein Mann, eine Frau, ein Kind u značenju jedan čovek, jedna žena, jedno dete

Oblik ein je za nominativ muškog i srednjeg roda, u ostalim padežima se deklinira uobičajeno i to uvek po pravilima pridevske jake deklinacije u skladu sa pravilima za odgovarajuči rod i broj:

Zweihundertundeine Seite ( 201 strana), ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht (bajka iz 1001 noći)

Izuzetak od tog pravila, kada se ein ne menja po padežima ispred imenice su sledeći slučajevi:

Ispred imenice Uhr

Wir treffen uns um ein Uhr
Obrati pažnju – bez imenice: Wir treffen uns um eins
U razlomcima ¼ ein Viertel, 2 ½ zweieinhalb,
zweieinhalb Stunden spätter , 2 ½ sata kasnije

Obrati pažnju:
Einmaleins

Das Einmaleins, das kleine Einmaleins je naziv za tablicu množenja brojeva do 10.

Ona počinje ovako
1 x 1= 1 ein mal (puta) eins ist eins ili ein mal eins macht eins

Kada je u kombinaciji sa nekim drugim brojem ein se najčešće ne menja po padežima
vor ein oder zwei Jahren, pre godinu ili dve

U izrazima:

ein paar (nekoliko), ein wenig (malo) ein bißchen (pomalo)