Veznici u nemačkom jeziku – sa prevodom

 

Postoje tako neke gramatičke odrednice, preko kojih olako prelazimo – šta tu ima, ili tako nekako.
Veznici u nemačkom svakako spadaju u tu kategoriju.
Znam ja šta vi volite – spisak najvažnijih veznika i prevod 🙂 i da završimo posao.
Neće moći baš tako lako! I šta vas košta da malo pročitate ovo moje pisanije, koje sledi.

Da se podsetimo malo današnje teme, onoga što već znamo:

Šta su veznici?

Veznici, kako im ime kaže, povezuju nešto, nemačka reč Konjunktion(ustvari latinska reč), Bindewort.

Možemo povezivati reči, grupe reči i rečenice.
– Reči : ti i ja
– Grupe reči : sladoled od čokolade i hladna limunada
– Rečenice: Narućićemo sladoled od čokolada i popićemo malo kasnije hladnu limunadu

Veznici u nemačkom

Ono što je bitno je da ti veznici, koji ove 3 navedene kategorije povezuju, mogu da ih povezuju na 2 osnovna načina:

– Da budu ravnopravni – Nebenordnende Konjunktionen (kod nas su to nezavisni veznici)
– Da budu neravnopravni, odnosni da je jedan element (reč, rečenica) podređen drugom elementu – Unterordnende Konjunktionen ili kako ih često nazivaju Subjunktionen (kod nas zavisni veznici, imaj stalno na umu zavisne rečenice)

Da ne preteramo sa teorijom obrati pažnju na sledće – Unterordnende Konjunktionen,Subjunktionen praktično gledano su najveća muka – posle ovoga neće biti, naravno 🙂

U praksi, oni su vezani sa zavisnim rečenicama, koje zahtevaju poseban red reči u nemačkom jeziku, znate ono – pamtiš, pamtiš, pa glagol staviš na kraj rečenice.

Pročitaj, podseti se, nauči: zavisne rečenice u nemačkom jeziku
Dosta je bilo( teorije), popularna rečenica u poslednje vreme 🙂

Crtamo – 1. Nebenordnende Konjunktionen
veznici u nemackom

2. Unterordnende Konjunktionen,Subjunktionen

zavisni veznici u nemackom
ili ovaj format više odgovara.

Ima li šta još da se kaže? Ima!
Potrebno je da se obrati pažnja na sledeće teme:
als – koje sve upotrebe ima?
– indirektni govor

Pročitaj: indirektni govor u nemačkom jeziku

Ali to su sasvim druge teme. Ako vas zanimaju, javite.
Mesto za komunikaciju – Facebook strana Nemački nije bauk.