Povratni glagoli u nemačkom jeziku – Reflexive Verben

Povratni glagoli – Reflexive Verben

Povratni glagoli – o njima smo sve naučili na primeru srpskog jezika. Znamo o čemu se radi, koje vrste postoje.

U nemačkom jeziku takođe postoje povratni glagoli Reflexive Verben i naravno povratne zamenice Reflexivpronomen.

O ličnim zamenica u nemačkom jeziku, ako ste propustili, pravac na lepu tabelu, koju sam vam nacrtala, klik ovde.
Povratni glagoli se menjaju po svim pravilima za konjugaciju nemačkih glagola.

Važno je da uvidimo razliku a to je da mi, u srpskom jeziku imamo (sebe) se i završili smo posao za sva lica i jedninu i množinu. U nemačkom nije tako.
Nego kako?

Povratni glagoli – prezent

Evo ovako:

ich freue mich
du freust dich
er freut sich

wir freuen uns
ihr freut euch
sie freuen sich

Povratna zamenica je u ovom slučaju u padežu – akuzativu

Dovde smo se baš lepo družili i imali posla sa pravim povratnim glagolima – Echte reflexive Verben

Par pravih povratnih glagola + akuzativ povratne zamenice:

– sich beeilen
– sich bedanken
– sich erkälten
– sich erinnern an
– sich freuen über/auf/an
– sich irren
– sich kümmern um
– sich schämen für
– sich wundern über

Međutim postoje i pravi povratni glagoli, koji traže povratnu zamenicu u dativu:

– sich etwas denken
– sich Mühe geben + Infinitivsatz
– sich … lassen
– sich Sorgen machen
– sich etwas merken
– sich vorstellen + Infinitivsatz

Što bi izgledalo u prezentu ovako:

Povratni glagoli – povratna zamenica u dativu – prezent

ich merke mir
du merkst dir
er merkt sich
wir merken uns
ihr merkt euch
sie merken sich

Čujem povike, paniku i slično. Šta da se radi, malo vežbe, malo učenja i sve dođe na svoje mesto.
Ako mislite da smo završili, e pa nismo. Sada sami odlučite da li vam je dovoljno za početak. Mada mislim da se ništa strašno neće desiti ako pročitate do kraja.

Pročitaj: Perfekat u nemačkom sa pomoćnim glagolom haben

Postoje i nepravi povratni glagoli – unechte reflexive Verben
To znači može da bude ne mora da znači.
Odličan primer je glagol oprati (se) u srpskom, da shvatite o čemu se radi:
Idi, operi se.
ili
Operi ruke.

"refleksivni glagoli u nemačkom jeziku"nemački primer:

Ich wasche meine Wäsche selbst. – akuzativ
Ich wasche mich. – povratni glagol

Još nešto malo ali važno:
Kod određenih povratnih glagola, koji mogu biti i pravi i nepravi, kada imamo objekat u akzuativu, onda povratna zamenica mora biti u dativu.

Bez panike, pogledaj primer (nije strašno, čak je i logično)
Zieh dir (povratna zamenica, dativ) sofort eine Jacke (akuzativ) an.

Toliko za sada na ovu temu.

Da ne zaboravim ako koristite preporučeni sajt za konjugaciju glagola – verbformen.de,  u opciji imate i dativ i akuzativ.