Poređenje prideva u engleskom jeziku

Poređenje prideva, engleski jezik

O vrstama prideva, podelama, mestu prideva u rečenici u engleskom jeziku a pomalo u srpskom smo već sve naučili iz prethodnog posta. Sada je došlo vreme da se malo poredimo i uporedimo, da vidimo gde smo, šta smo u odnosu na druge 🙂

Postoje tri stepena poređenja:

1.- positive
2.- comparative
3.- superlative

1. Positive

Pozitiv koristimo kada se poredimo sa nekim ko je isti kao i mi (šta god da je mera za poređenje). Isto važi i za stvari, mesta, događaje.

Pametna sam kao i ti.
Znači odnos je 1:1

To što mi izrazimo – kao i …., u engleskom koristimo sledeću konstukciju:

AS + ADJECTIVE (pridev) + AS

Tesla is as famous as Einstein.
John is as happy as Mary.

Ali, može poređenje istog stepena da bude i negativno.

Nisam pametna kao i ti (koliko i ti).

U tom slučaju ispred pomenute konstrukcije dodajemo not

Avala is not as high as Kopaonik.

"komparativ i superlativ u engleskom jeziku"Sada idemo na komplikovanija pravila, koja se uz malo vežbe vrlo brzo pretvore u rutinu, dakle bez panike, koliko god da ovo što sledi, zvuči suvoparno.

Za poređenje prideva u engleskom, komparativ i superaltiv, bitno nam je koliko slogova- syllable ima dotični pridev.

I -Komparativ i superalativ sa nastavcima -er/-est

1.- Jednosložni pridevi, one-syllable adjectives

clean cleaner cleanest
deep deeper deepest

2.- Dvosložni pridevi, koji se završavaju na – y, – le, – ow ili – er
two-syllable adjectives ending in -y, -le, ow or -er

pretty prettier prettiest
simple simpler simplest
narrow narrower narrowest
clever cleverer cleverest

Kod ovih prideva, kako ste već samo skontali, poređenje se vrši dodavanjem nastavaka

er za komparativ
est za superlativ

Pročitaj: Vrste priloga i pozicija priloga u engleskoj rečenici

II- Komparacija sa more/the most

Svi ostali pridevi, dvosložni sa drugim nastavcima, kao i višesložni ne menjaju svoj oblik, nego se ispred njih u komparativu dodaje more u superlativu the most.

interesting – more interesting most interesting
useful – more useful most useful
wonderful –  more wonderful most wonderful

Malo pravopisa – spelling

1. kod dodavanja prefiksa – er/ -est
– e na kraju, ako je silent ili što bi mi rekli nemo otpada

late-later-latest

2.  ako se pridev zavšava sa – y ispred koga je suglasnik, menja se u ie

easy-easier-easiest

3.  krajnji suglasnik, nakon naglašenog samoglasnika se udvostručava

hot-hotter-hottest

Pridevi sa nepravilnim poređenjem

Naravno za kraj, tu su i pridevi koji se nepravilno porede, npr:

bad worse worst

far farther farthest

far further furthest

good better best

little less least

many more most

much more most

Eto, nije strašno.

Linkovi nego šta.

Vežba 1
vežba 2
vežba 3
vežba 4
vežba 5

 

1 COMMENT

Comments are closed.