Vrste priloga i pozicija priloga u engleskoj rečenici

 

O prilozima smo da sada već nešto naučili, može brzo podećanje.

 Vrste priloga u engleskom jeziku

U engleskom jeziku imamo nekoliko vrsta priloga. Ovog puta ćemo se baviti trilingom:

Manner – Place – Time

-1.  Prilozi za način, Manner

Ova grupa priloga nam govori o načinu, odgovara na pitanje kako se odvija neka radnja.

How – kako, je marker u ovom slučaju, koji nam pomaže.

She drives his car fast. How does she drive her car?

Slowly/lagano, carefully/pažljivo, gently/nežno, bi bili primeri.

Ne bi bilo loše da pogledate spisak priloga za način.
Ovi prilozi idu uz glagole, koji označavaju neku akciju, ne idu uz stative verbs.

– 2. Prilozi za mesto, Place

Where – gde je pitanje ili marker za ove priloge.

The bathroom is upstairs. Where?

Lista priloga za vreme.

Primetićete na dnu liste 2 sufiksa, veoma česta prilikom građenja ove vrste priloga:

wards – backwards/nazad, downwards/naniže,
where – everywhere/svuda, nowhere/nigde

 

3. – Prilozi za vreme, Time

Ovde je potrebno da obratimo pažnju, pošto ćete u nekim gramatikama i na nekim sajtovima pronaći da se u okviru ove grupe nalazi grupa priloga, koju ću ja izdvojiti i napisati poseban post o njima a to su prilozi učestalosti – Adverbs of Frequency, pitanje – How often?

Znači, vraćamo se na pitanje, marker kada/When!

I’ll see you soon! When – soon.
Tu bi još bili: before, early, earlier, eventually, finally, …

Pročitaj: Kake se grade engleski prilozi – pravila,tabela

Pozicija priloga u engleskoj rečenici

1. Generalno, kada prilog određuje bliže šta radi glagol u engleskom, može se naći na 3 mesta u rečenici:

– prvo mesto, početak rečenice
Unfortunately, we could not make it on time.

sredina, in the middle of a sentence
He often reads books.

– na kraju rečenice, at the end of a sentence
He speaks English well.

Za kraj još jedno važno pravilo:

Ako na kraju rečenice imamo više priloga, onda će raspored iči po šemi:

vrste priloga engleski
Način/Manner – Mesto/Place – vreme/Time

Nemojte se zbuniti, na nekim mestima ćete pronaći raspored Place, Manner, Time ali ovo pravilo koje sam vam navela je pravo gramtičko.

Živi jezik je živ, zar ne, pa se pravila često ne poštuju u potpunosti. Prilozi za vreme su uvek poslednji a prilozi za način i mesto ponekad zamene svoje pozicije, u zavisnosti šta želimo da istaknemo.

She sang beautifully(način) in the concert hall(mesto) last night(vreme).

Ovde imate lepu tabelu za poziciju priloga u engleskoj rečenici.