Homonimi u srpskom jeziku i homonimi u engleskom jeziku

Homonimi u srpskom jeziku – primeri

Gore gore gore gore
neg’ što dole gore gore.

Ako ovo zvuči neobično, u pravu ste. S druge strane potpuno ima smisla.
Sledi objašnjenje:

Gore ( slabije, ne tako intenzivno) gore (suprotno od dole) gore (glagol goreti, gori vatra) gore (šume)
neg’ što dole gore (glagol goreti) gore (šume).

Drugim rečima, na visini/ gore, šume/gore teže/gore se zapale/gore
nego što dole/na manjim visinama, se zapale/gore, šume /gore.
Ako iz ovog primera niste shvazili šta su homonimi, onda idemo dalje sa objašnjenjima :-).


Homonimi su reči istog oblika a različitog značenja.

Reč je grčkog porekla, homo = jednak, onoma = ime

Evo još nekih poznatih primera:
U šumi šumi lišće.
Pao grad na grad.
Naša Jela je jela razna jela.

Homonimi u engleskom  – homofoni

homonimi engleski
A kako stvari stoje u engleskom jeziku sa dobro poznatim, šta kaže engleski spelling ili pravopis.

U engleskom se uzima u obzir izgovor, hominimi su reči različitog značenja, koje se isto izgovaraju a različito pišu.

Da li se radi o cvetu – flower ili brašnu – flour, hm, kada se izgovore isto zvuče?
Da li sam to ja – I ili moje oko – eye?
Da li ću biti cela, čitava – whole ako upadnem u rupu – hole?

Spisak engleskih reči koje se isto čitaju pogledaj ovde

Sada je nadam se sve mnogo jasnije 🙂