Question Tags, šta je to?

Question Tags , objašnjenje i primeri upotrebe

Današnja tema je pojam Question Tag u engleskom. To je jedna od obaveznih lekcija, čim se završi sa učenjem vremena u engleskom.

Question je pitanje, to znamo. A znamo i šta je tag, manje više su svi “tagovani”, ako tako možemo da kažemo, na nekoj fotki na Facebook-u.

Tag na engleskom označava oznaku, nalepnicu, etiketu, privazak a kao glagol ima značenje etiketirati, označiti.

Question Tags ili američka varijanta Tag Question je posebna gramatička konstrukcija u engleskom jeziku. To je potvrdna rečenica, kojoj se pridodaje upitni segmant, konstrukcija, odvojena zarezom.

Zanam, zvuči, sačuvaj bože, ali u suštini je vrlo jednostavno ako znamo kako se prave vremena u engleskom, a to znamo, zar ne!

To je to, question tag = mi znamo vremena u engleskom, zar ne!

To naše zar ne, toliko upotrebljivo, nezavisno od vremena, koje u srpskom jeziku koristimo, u engleskom jeziku mora da se izrazi preko formule. To jedini način da skrenemo pažnju sagovornika, da tražimo ili dobijemo mišljenje o nečemu.

The question tag in English is a phrase added to the main part of the sentence, inviting the listener to confirm or give an opinion about the comment.

Pročitaj: Present Perfect Continuous
Sastoji se iz dva dela:

1. potvrdne rečenice + negacije u konstrukciji Question Tag

Jack is happy, isn’t he?

2. negativne rečenice + potvrdni Question Tag

Susan is not tired, is she?

Znači, sam Question Tag se sastoji od pomoćnog glagola (an auxiliary verb) i lične zamenice (pronoun).

Šta je važno:

1. Samo je jedna negacija dozvoljena
2. Vreme mora da bude isto i u glavnoj rečenici i u Question Tag konstrukciji
3. Akcentuje se uvek Question Tag konstrukcija

– He’s read this book, hasn’t he? (Presnt Perfect)
– He read this book, didn’t he? (Past Simple)
– He’s reading this book, isn’t he? ( Present Continuous Tense)
– He reads a lot of books, doesn’t he? (Present Simple)
– He’ll read this book, won’t he? (Future)

To je cela priča.

Pročitaj:Frazalni glagoli, objašnjenje

2 COMMENTS

  1. Само једна пријатељска препорука, ако већ пишеш о граматици енглеског, немој мудровати и описно објашњавати шта је нешто, него нађи неку добру граматику на српском и у њој пронађи исправне преводе термина. Рецимо, у Хлебецовој граматици енглеског за средњу школу лепо пише да су ово упитни привесци.

    • Hvala bako Štrumpf na savetu :-).
      Obećavam da ću se potruditi da ga sledim, koliko je to u mojoj moći.
      A evo prilike da se pročita o upitnim privescima 🙂

Comments are closed.