Frazalni glagoli u engleskom jeziku, prefiksacija u srpskom i par praktičnih saveta za učenje

Frazalni glagoli, engleski jezik

Sam naslov ovog posta zvuči – sačuvaj bože. Ali, šta je tu je.

Frazalni glagoli, Phrasal verbs,  to je odrednica koja nam je potrebna za današnju temu.

Frazalni glagoli su veoma bitni u engleskom jeziku i komunikaciji.

Pravilo je da nekoga ko savršeno govori engleski možete da razlikujete od rođenog Britanca baš po upotrebi frazalnih glagola.

Da bi objasnili o čemu se tu radi, da počnemo sa pričom, pa ćemo posle na čisto gramatička pitanja.

Obavezno je pažljivo čitanje teksta do kraja da bi se savladala osnovna tema:

Frazalni glagoli u engleskom jeziku

Kada pogledamo (davno, davno) unazad primetićemo da su se razni jezici, zbog potrebe preciznog izjašnjavanja dodatno razvijali na različite načine.

– Tvorba glagola u srpskom jeziku – prefiksacija

Recimo u našem jeziku, uzećemo primer glagola trčati.
Sam, osnovni glagol trčati ne može da pokrije sve jezičke potrebe koje mi imamo da bi precizno preneli neku informaciju (bez korišćenja pantomime).
Evo primera:

– On je trčao.
– On je dotrčao.
– On je otrčao.

U sva 3 primera imamo osnovni glagol trčati na koji smo dodali različite prefiksedo, o.

Ovim postupkom smo  dobili drugo značenje osnovnog glagola i precizno preneli informaciju sa malo reči, konkretno ovde smo se bavili pravcem trčanja.

Postupak stvaranja, tvorbi složenica u srpskom jeziku, koji se sastoji od dodavanja prefiksa (delovi reči, najčešće nastali od predloga) ispred reči se naziva prefiksacija.

Kad već pomenuh prefiksaciju, samo da dodam da se ovakvim postupkom u srpskom najčešće grade glagoli ali mogu i neke druge vrste reči: razdaljina, preobiman

Da se vratimo na glagole. Dodavanjem prefiksa na glagol gobijamo glagol sa novim značenjem. Ponekad se desi da jedan glagol može i u našem jeziku imati, posle ovakve intervencije 2 značenja:

bukvalno
– preneseno

Primer:
glagol leteti, na njega dodajemo prefiks po-, i dobijamo novi glagol poleteti.

– bukvalno značenje
Ptica je poletela uplašena iznenadnom bukom.

– preneseno značenje
Poletela mu je u zagrljaj.


Frazalni glagoli u engleskom jeziku, objašnjenje

Do sada smo već naučili kako je nastao engleski jezik.

Znamo da spada u grupu germanskih jezika, kao recimo, nemački. U nemačkom je taj razvoj jezika otišao u drugom pravcu.

Pročitaj: Kako je nastao engleski jezik

Engleski jezik nije u svom u svom razvoju krenuo u tom pravcu. Da li je za to krivo osvajanje od strane Normana 1066 godine, da ne presuđujemo. Istorija kaže da su u to vreme već postojali frazalni glagoli ali da se na njih gledalo kao na prost, narodski govor.

Šekspir je bio veliki zagovornik korišćenja frazalnih glagola i to je to. Smatra se da je ipak 20 vek doneo, procentualno, najveći broj frazalnih glagola u engleski jezik.

frazalni glagoli engleski jezik

Znači u engleskom nije došlo do postupka prefiksacije.

Predlozi su ostali iza glagola ali zajedno sa glagolom čine celinu, frazu, koja dobija neko novo značenje.

To značenje može da bude, kao i u srpskom:
Literal, bukvalno
Idiomatic, preneseno

Princip je isti, pravilo je različito, na glagol dodajemo predlog ali iza glagola:

– uzmimo npr. glagol look, gledati i dodamo mu, naravno iza njega predlog up, gore

Literal, bukvalno značenje

He looked up and smiled. On je podigao(po+digao) pogled i nasmejao se. (definišemo pravac)

Idiomatic, preneseno ili preciznije to je fraza sa novim značenjem

He looked up the word in the dictionary. Ovde je značenje – to search for, potražiti

Postoji više vrsta frazalnih glagola u engleskom jeziku.

Razvrstaćemo ih nekom drugom prilikom. Vreme je za par saveta.

Kako učiti i naučiti frazalne glagole u engleskom

Ne postoji lak način, sorry. Ali nije potrebno ni komplikovati. Najgora moguća odluka je uzeti listu frazalnih glagola i bubati ih napamet. Smučiće vam se vrlo brzo a i neće imati efekta.

Ja to ne preporučujem, uopšte ne pomažem svojim đacima, čak im i odmažem jer ne želim da im izdiktiram značenja koja će oni samo naučiti i zaboraviti.

Jedini pravi način je koristiti ih, uočiti ih prilikom upotrebe engleskog jezika i na taj način proširiti vokabular.

Ako pričamo o frazalnim glagolima kad je pitanju test ili pismeni u školi – pa svi oni, koje je potrebno da znate se već nalaze u udžbeniku, malo truda i to je to.

Pročitaj: Stative verbs, engleski, važna lekcija