Prošla vremena u engleskom jeziku, lepo nacrtana – tabela – deo II

Prošla vremena u engleskom – nacrtana

Nastavljamo sa prikazivanjem engleskih vremena pomoću sličica.

I dalje smo u gostima, sećate se u pitanju je g.Kenneth Beare i njegov post Tenses Chart .
Malo ćemo i da švrljnemo i na neku drugu stranu.

Da počnemo:

4. The Present Perfect Tense, sadašnje prošlo vreme, je sledeće na redu.

"prošlo nesvršeno vreme ili present perfect tense u engleskom jeziku"

Ovo je složeno vreme, znači ima pomoćni glagol have u prezentu (present simple, naravno) i gl. glagol + ed ili III kolona kod nepravilnih glagola. O tome je bilo reči ovde , a biće i posebnih postova za svako vreme :-).

!!!!Važna stvar: videli smo da se Past Simple koristi kada znamo kada se nešto desilo u prošlosti. Kada nemamo pojma, kada se radnja desila u prošlosti ili to nije bitno, koristimo Present Perfect Tense.

U primeru gore, želeli smo recimo da naglasimo da je Pete bio u Njujorku 3 puta u prošlosti, naravno, a kada je bio niti znamo, niti nam je bitno za dalji tok razgovora.
"present perfect lepo nacrtana upotreba"

Evo još jedne sličice, koja nam prikazuje period od jednog trenutka u priošlosti pa do sada – now.To je takođe važno objašnjenje za pravilnu upotrebu ovog vremena.

Da bi to bolje razjasnili, zamislite da je tačka levo, početak radnje, trenutak kada ste se rodili, a sada je sada. Kada pričamo šta smo sve radili i nismo radili u svom životu eto idelane upotrebe za Present Perfect Tense.

Recimo nikada nisam bila na Marsu, od trenutka kada sam se rodila do sada, ali sam bila na Zlatiboru. Nikada nisam jela argentinski biftek ali jesam leskovačku pljeskavicu.

I have been to London, but I haven’t been to New York. (at some/any time in my life).

5. Past Perfect Tense , davno prošlo vreme u engleskom jeziku

Koristi se da označi radnju, koja se desila davno, pre neke druge prošle radnje.
Savršeno se kombinuje sa Past Simple Tense.

"past perfect, davno prošlo vreme"

Tu i mi konja za trku imamo, pluskvamperfekat postoji i u našem jeziku i ima istovetnu primenu.

Kada si ti došao, ja sam već bio pojeo celu picu.

"pluskvamperfekat u engleskom jeziku"

Pravi se isto kao što je opisano kod Present Perfect Tense, samo je razlika u tome da je pomoćni glagol to have u prošlom vremenu.

"Past Continuous Tense, prošlo trajno vreme u engleskom jeziku"
6. Past Continuous Tense je prošlo trajno vreme.

Akcija, koja je trajala izvesno vreme u prošlosti, pa je recimo prekunuta drugom prošlom radnjom, to bi bilo najkraće objašnjenje, ili ako govorimo o nekoj radnji u prošlosti, koja je trajala u tačno određenom vremenskom periodu.

Čitala sam prošle noći, kada si ti telefonirao.

Čitala sam u 10.15 sinoć. (Znači i pre tog momenta, a sve to se desilo juče)