Infinitiv u nemačkom jeziku

 

Poznat vam je ovaj znak za beskrajno, večno, nešto što nema kraja – in+finite. Finito, finiš su vam poznati, to je nešto što je gotovo, nema više a infinito je bez kraja.

Infinitiv u nemačkom jeziku – zu

U nemačkom imamo i infinitiv a i gramatičku grupu koja se zove:
Infinite Verbformen = bezlični glagolski oblici a to su:

bezlicni glagolski oblici u nemackom
Nedavno sam imala raspravu, dešava se, sa jednom mladom devojkom, na Facebook strani Nemački nije bauk . Sve se to dešavalo putem poruka, nekako ste hrabriji na taj način.Radilo se o infinitivu u nemačkom jeziku.  Zapitala sam se da li taj infinitiv muči još nekog od vas.

Moja draga čitateljka me je zamolila da joj objasnim zašto i kada se uz infinitiv koristi zu, koja su to pravila,  a kada se infinitiv koristi bez zu to je znala.

Koja su pravila za upotrebu infinitiva sa zu u nemačkom i da li su ta pravila čvrsta i da li postoje izuzeci, odnosno da li je cela ta priča sa infinitivom + zu ili ohne zu – može da bude, ne mora da znači!
Da bi se pozabavili pitanjem infinitiva u nemačkom jeziku, moramo da krenemo od samog početka

Bezlični glagolski oblici u nemačkom jeziku.

To su oni glagolski oblici koji ne kazuju ni lice, ko vrši radnju, ni broj, da li je jednina ili množina vać samo imenuje radnju.

Mi imamo infinitiv. Da je prost i jednostavan, samo vam se čini. Pomislite da treba nekom strancu, koji uči srpski da objasnite infinitiv, nastavke –ti i –‚ći, infinitivnu osnovu, odustali bi brzo.
Pročitaj – Infinitiv u engleskom i srpskom jeziku

U nemačkom postoje 3 osnovna bezlična glagolska oblika: infinitiv, Partizip I, Partizip II

– vidi tabelu iznad!

Ponovi i utvrdi gradivo: Šta je particip?
Baš je slatka tabela, meni se bar sviđa 🙂

Problem je što nije potpuna i stavila sam malu zvezdicu pored infinitiva.

Pročitaj: particio prezenta, particip I u nemačkom jeziku

Sem te dileme, kada koristiti infinitiv + zu ili ohne zu, moramo da bacimo pogled i na druge:

vrste infinitiva u nemačkom jeziku.

 

vrste infinitiva u nema;kom jeziku

I to vam je zaista dosta, već vas je zabolela glava – i mene je. Ovo je za više nivoe učenja nemačkog.
Važno je da shvatite sledeće (ostalo se mora naučiti, žao mi je ne može sve da se objasni, pa da bude logično i u skaldu sa našim jezikom) – dakle, za razumevanje je bitno sledeće:

Ne može se izjednačiti ono što mi znamo o infinitivu u našem jeziku i kako ga upotrebljavamo sa infinitivom u nemačkom.

Iako stalno insistiram na sličnostima u našoj i nemačkoj gramatici, kod infinitiva stvari ne stoje tako. Ko je učio engleski jezik, videće sličnosti sa vrstama infinitiva u engleskom kao i upotrebom infinitiva sa to love i bez to.

Kada se u nemačkom koristi zu +infinitiv a kada infinitiv ohne zu, nacrtala baš lepo, sve je u tabeli:

infinitiv ohne zu

• * ova poslednja kolona je za malo više nivoe učenja ali ne škodi da se obrati pažnja. To su oni fini primeri primene, koji govore o vašem nivou znanja i osećaju za jezik a najbolje se stiču praksom.

Tako npr. lernen, helfen kombinuju se sa infinitivom bez zu, kada su u pitanju jednostavne izjave, koje se ne  proširuju drugim glagolom ili sličnom dopunom.

Kada se koristi infinitiv sa zu – Infinitiv mit zu

Obrati pažnju na ovu definiciju, mnogo mi se sviđa: pa u svim ostalim slučajevima 🙂
Neka opšta mesta bi glasila ovako:

– Infinitiv, kao bezlični glagolski oblik se kombinuje sa drugim glagolom u ličnom glagolskom obliku
– Obrati pažnju na glagole sa razdvojnim prefiksom – zu se umuva u sredinu
Ich hoffe dich bald wiederzusehen.

To bi bilo to. Jasno?

E sad, kome to nije bilo dosta ima lepih objašnjenja sa primerima i izuzecima od opštih pravila:
Lingolia, na ovom sajtu imate puno primera i za upotrebu sa zu i bez zu i izuzetke i promene u značenjima -nemoj samo da mi se uhvatite za neki primer pa onda vi ste reksli ovo a niste ovo, to je za više nivoe.
vežbe 1
vežbe 2
I dalje šaljite pitanja, kometare, prigovore 🙂 i ostalo na Facebook stranu Nemački nije bauk