Infinitiv u engleskom jeziku i (malkice) u srpskom

Infinitiv, srpski, engleski jezik

Pre nego što pređemo na vremena u engleskom jeziku pomenuta i nacrtana u tabeli , da se malo pozabavimo infinitivom.

Uvek su me oduševljavale definicije, recimo – infinitivna osnova glagola koji se menja – sjajno! O čemu se tu radi, da ne bi bilo komentara tipa … i ja tebi… namaži mi na leba i sl., da vidimo.

– Poreklo i značenje reči infinitiv

Sama reč infinitiv, ako nekoga baš zanima, a nije svratio do recimo Wikipedie, dakle reč je naravno latinskog porekla, od reči infinitum, infinitus. Tj. tačnije Ad infinitum što znači, beskonačno, beskrajno – to infinity.

Definicija: infinitiv je osnovni, nelični glagolski oblik i ima ga u svim jezicima, osim u onima u kojima ih nema, kao aboridžinijski, neki indijanski i sl.

– Infinitiv u engleskom jeziku

U engleskom se infinitiv prepoznaje, zahvaljujući Hamletu, iz aviona (sećate se – to be or not to be). Znači definicija infinitiva bi bila :

An infinitive is the base form of a verb with to.

To je to.

– Infinitiv u srpskom jeziku

U srpskom to već nije baš tako jednostavno.

U srpskom jeziku infinitiv se završava nastavcima -ti ili -ći (pevati, slušati, čitati, pisati, peći, seći).

Gde je komplikacija.

U engleskom jeziku samo izbaciš to (to run) i gotovo, možeš da praviš šta god ti treba od vremena, tj. dobijaš gore pomenutu infinitivnu osnovu glagola koji se menja.

U srpskom neće moći.
Kod glagola, koji se završavaju na -ti, kao raditi, OK, izbaciš nastavak i to je to.

Ali, kod glagola, koji se završavaju na – ći, kao npr. reći
ili
kod glagola sa suglasnikom ispred nastavka -ti, – sesti , eto radosti i to velike:

Infinitivnu osnovu ćemo dobiti tako što ćemo glagol staviti u 1. lice jednine aorista, a zatim odbiti nastavak (-oh) i dobiti sledeću formulu:

Sesti (zaboravi, ne treba ti) pređi na aorist sedoh (briši -oh) i evo ga konačno
traženi oblik infinitivne osnove, koji nema blage veze sa infinitivom, a to je
sed -.

Jednostavno nema šta.