Pitanja u indirektom govoru u engleskom jeziku – Part I

 

Indirektni govor, Reported Speech, potvrdne rečenice smo naučili i provežbali.
Sada je vreme da se pozabavimo pitanjima i to pitanjima, koja počinju nekom upitnom reči.

Da razjasnimo:

” Gde živiš?” – pitanje, direktni ili upravni govor
Ona me je pitala gde ja živim?

O tome danas pričamo, samo u engleskom jeziku.

Pitanja u indirektnom govoru sa upitnom reči

” Where do you live?”

Za sada je važno da ne zaboravimo sve što smo već naučili o slaganju vremena u engleskom jeziku, kao i logičnoj promeni upotrebljenih zamenica.
Naučeno primenjujemo, po šemi datoj u prethodnom postu.
Šta je novo?

Da vidimo šta kaže Seonaid – Perfect English Grammar

– direct speech: “where do you live?”

– She asked me where I lived.

1. Slaganje vremena: pošto je pitanje u Past Simple Tense, onda i vreme, koje je upotrebljeno u pitanju, Present Simple Tense, mora da ide unazad, u starije vreme, dakle prebacujemo ga takođe u Past Simple Tense.

2. Red reči: počinjemo sa upitnom reči

3. Forma upitne rečenice prebacije se u potvrdnu

1. Where do you live? postaje Where did you live? Past Simple, upitni oblik.

2. She asked me where …… – upitna reč na početku

3. * Najvažnijeupitni oblik odgovarajućeg vremena, u ovom slučaju Past Simple Tense prebacujemo u potvrdni:

did you live postaje you lived

Konačna forma rečenice:

She asked me where I lived.

Naravno nema više ni znaka pitanja.

Još primera:

“What are you doing?”
She asked me what I was doing.

“Where is Julie?”
She asked me where Julie was.

Uopšte nije komplikovano, samo da se malo vežba. Da vidimo šta je Seonaid spremila, odlična vežba u pdf.formatu imate tačne odgovore na kraju. Za sada radite samo prvih 10 primera, ostatak posle sledećeg posta o drugoj vrsti pitanja bez upitne reči.

1 COMMENT

Comments are closed.