Zavisne rečenice u nemačkom jeziku

Zavisne rečenice – pregled i objašnjenje

U prvim mesecima ili godinama učenja nemačkog jezika, mi profesori se popnemo na glavu sa komentarima tipa
– gde ti je glagol u nemačkoj rečenici?
– pozicija ličnog glagolskog oblika – uvek 2 mesto u rečenici i sl.

E sad, kada smo napredovali sa učenjem, blizu smo izjave tipa – puj, pike, ovo gore ne važi?!!?

Naravno, malo se šalim, umesto nekog uvoda drugačijeg tipa. Naravno u svakoj šali ima i istine, pa da pređemo na temu:

Vrste nemačkih rečenica

1. Nezavisne rečenice

Pozicija ličnog glagola (to je onaj glagol, koji se menja po vremenima, licu i broju) u nemačkom jeziku jeste uvek 2 mesto u potvrdnoj rečenici.

Ovog puta naglašavamo da se u prethodnoj definiciji radi o nezavisnim odnosno, kako ih Nemci zovu Hauptsatz.

2. Zavisne rečeniceNebensatz

U zavisnim rečenicama stvari stoje drugačije!

Einen Satz, der nicht sinnvoll allein stehen kann und der von einem Hauptsatz
abhängt, nennen wir einen Nebensatz. (definicija – PONS Grammatik, preporučujem 🙂 )

Rečenica, koja po smislu, ne može samostalno da se upotrebi i koja zavisi od glavne rečenice, naziva se Nebensatz – zavisna rečenica.

Zavisne rečenice u nemačkom jeziku mogu se povezati na nekoliko načina:

1. – veznicima
weil, wenn, ob, als, dass, nachdem,
2. – Relativpronomen, odnosnim tj relativnim zamenicama i upitnim

der, die, das, welcher, welche, welches
wer, was

3. – Interrogativadverbien – upitni predlozi
posebna kategorija u nemačkoj gramatici i to su:
wann?, warum?, weshalb?, wie?, wo?, wodurch?, wohin?, woran?, worum?,
wovon? …

 

Red reči u zavisnoj rečenici

U zavisnoj rečenici lični glagolski oblik se nalazi na kraju rečenice – am Satzende.

E sad da nabrojimo neke vrste zavisnih rečenica:

Temporalsatz , vremenske
als, während, seit, seitdem, solange, sobald

Pročitaj: vremenske rečenice

Kausalsatz, uzročne
weil
!obrati pažnju na veznik denn, jedini izuzetak, lični glagol ostaje na drugom mestu

Pročitaj: Uzročne rečenice u nemačkom jeziku


– Finalsatz, Absichtssatz – namerne rečenice

damit, dass, auf dass

Relativsätze, odnosne rečenice
der, die, das; welcher, welche, welches

Ovo nije potpuni pregled, tema je preširoka i nadam se, vrenom ćemo obraditi sve vrste zavisnih rečenica.

Za sada možete baciti pogled na ovaj link, tu imate lep pregled zavisnih rečenica sa veznicima i primerima.

Verzije za download, preuzimanje:

word – zavisne-recenice-u-nemackom-jeziku

pdf – zavisne-recenice-u-nemackom-jeziku

Na fejsu smo svi zajedno ovde.