Akuzativ u nemačkom jeziku

Akuzativ, nemački padeži

Sećate se da je reč akuzativ nastala od latinskog glagola accusare- okriviti, optužiti.
Pa da vidimo za šta možemo da optužimo taj akuzativ, za koje funkcije i kako se i kada upotrebljava u nemačkom jeziku?

Akuzativ je veoma zastupljen u nemačkom jeziku. To je padež direktnog objekta i to moramo naglasti.

Nemački jezik, kao uostalom i engleski a i drugi germanski jezici, veoma voli pasiv. A osnovno pravilo glasi da objekat aktivne rečenice postaje subjekat pasivne rečenice. Ovaj nivo učenja, kao i oblast, kojom se sada bavimo, imenice, nisu pogodne za diskusiju o pasivu. Time ćemo se baviti nekom drugom prilikom.

Nemački naziv za ovaj padež je der 4.Fall, der Akkusativ ili Wen – Fall.

Pitanja za akuzativ, kao i u našem jeziku glase:
Wen – koga
Was – šta

Znači, pravilo koje smo učili u školi iz naše gramatike važi i ovde:

Wen, koga ili was,šta vidim?

Odgovor: vidim
einen Mann
– eine Frau
– ein Kind

Pročitaj: Imenica Mann, der – značenje, upotreba, primeri

Kod akuzativa nemamo nikakvih padežnih nastavaka kod imenica

Proveri padežne nastavke kod: genetiva jednine, dativa množine i posebene kategorije deklinacije imenica, koja se naziva slaba deklinacija imenica u nemačkom.

Oblici akuzativa i nominativa se poklapaju sem kod imenica muškog roda u jednini, nastvak – r postaje –n.

Da pogledamo ponovo, kako to izgleda na primeru deklinacije imenica sa određenim članom, klik na sliku:

akuzativ-u-nemackom jeziku

Ne bih vam ništa više pisala o upotrebi akuzativa. Razlog je sledeći: Rektion, odnosno predlozi a naročito glagoli, koji zahtevaju akuzativ su prilično obimna tema, sasvim dovoljna da se na nju koncentrišete. Naravno, nećemo preterivati, bavićimo se onima, koji se najviše upotrebljavaju.

Proveri da li znaš šta je Rektion u nemačkom jeziku?
Još nešto veoma važno:

Glagoli kretanja, odgovori na pitanja wohin i woher su prava mesta gde koristimo akuzativ u nemačkom jeziku.

Postoje određeni predlozi koji se koriste sa imenicama i u dativu i u akuzativu.

Pravilni izbor padeža zavisi od toga da li pričemo o nečemu, što je u stanju mirovanja, pričamo o poziciji, wo – gde se šta nalazi ili o kretanju, akciji, odnosno kuda idemo, odakle nako ili nešto dolazi, gde nešto stavljamo i postavljamo, odlažemo – wohin,woher.

dativ-akuzativ-nemački
Pričamo o sledećim predlozima:
an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

Evo konkretnog primera:

Setz dich auf den Stuhl, sedi na stolicu
Ovde ti stojiš i potrebno je da se pokreneš i da sedneš, znači – akcija, kretenje, pokreni se i sedi na tu stolicu, ne na kauč ili fotelju nego na stolicu – akuzativ

Er sitzt auf dem Stuhl.
On sedi na stolici, gde?, miran, ne mrda, pozicija, mesto na kome se nalazi, wo-dativ.

Pogledaj i teme: Hin i her u nemačkom jeziku kao i upotreba wohin i woher