hin her wohin woher

Hin her, nemački primeri

Započesmo, zajedničkim snagama, temu upitne reči u nemačkom jeziku. Posle Wo– gde, da krenemo dalje ne možemo, pre nego što objasnimo rečce hin i her.

Najpre moramo sebi da stvorimo sliku u glavi.

Ako se mi nalazimo, stojimo na jednom mestu, tačka A i posmatramo svet oko sebe, imamo dva osnovna pravca kretanja:

1. Kretanje ka nama – her

– sve što se kreće, dolazi odnekuda prema nama, se u nemačkom odredjuje sa ovom malom rečcom her.

Von oben her fällt Licht in den Raum, svetlo nam dolazi odzogo u ovoj prostoriji.

U našem jeziku u suštini, her, nije uvek prevodivo, niti postoji potpuno ekvivaletna reč. Najčešće je to ovamo, ali se vrlo često ne prevodi, već je dovoljno značenje u samom glagolu.
U navedenom primeru, her konkretno nije prevedno nijednom posebnom reči.
Zato je potrebno obratiti pažnju na ovu upotrebu, nemački jezik je veoma precizan, kada definiše pravce kretanja a ovo im je glavna ispomoć.

Her damit! Ovamo sa tim, bi bio neki bukvalni prevod, mada ćemo mi pre reći, daj mi, bre, to.

Nemac kao Nemac, precizno će definisati to kretanje, znači nešto se daje nama, ide pravac kretanja(davanja) prema nama.

Von Westen her – sa zapada (naravno, pravac prema nama)

Ili kretanje, uslovno rečeno, ne mora da bude prostorno, nego po vremenskoj osi:

Wie lang ist das her? Od kada to traje? – nešto krenulo da se dešava u prošlosti pa se nastavlja do sadašnjeg trenutka, tačka A, naše mesto, gde smo zauzeli busiju sa početka posta.

Pročitaj: Nemački predlozi za vreme

2. Kretanje od nas – hin

– sve što ide od nas u svet, u bolji život :-), u budućnost, ima odrednicu hin..

Nach Süden hin! – na jug, Nemci leti svi idu na jug, znači iz Nemačke, gde se nalaze, naša tačka A, odatle prema jugu

ili temporalna upotreba:

Bis zu meinem Geburtstag ist es noch so lange hin! Do mog rođendana, nema još puno, znači od danas, od pozicije gde smo, ka budućnosti.

Pročitaj: Nemačka imenica i njeni pomoćnici