Nemačka imenica i njeni pomoćnici

Nemačka imenica, član, zamenica, pridev, broj …

Imenice u nemačkom jeziku ne mogu da stoje same.

Svi oni, među vama, koji su već savladali engleski jezik znaju tu činjenicu vrlo dobro.

Nemačka imenica, sama, bez nekog od svojih pomagača u nemačkom jeziku, retko kad može da opstane.

Ovoj problematici moramo da se posvetimo. Kao što smo već utvrdili, postoje oblasti u nemačkom jeziku, konkretno u gramatici, koje su nam bliske pa ih lako razumemo – nisam rekla da ih lako naučimo 🙂 , jednostavno razumemo o čemu se radi.


Isto tako postoje i suprotni primeri, nešto što nam nikako ne ide u glavu. Ili da postavimo problem drugačije – znamo mi to sve u teoriji, ali nikako da primenimo u praksi.
To je slučaj sa pomoćnicima koje imenica mora da ima u nemačkom jeziku.

Zašto – čujem pitanje sa svih strana!
Svako zašto ima i svoje zato, objašnjenje sledi:

Naša imenica je snažna, svaka za sebe je veliki individualac. Sve što joj je potrebno radi sama. Ako želimo da je prebacimo iz oblika jednine u množinu, da je promenimo po padežima, ma apsolutno sve, naša imenica je sposobna da uradi to sama, bez pomagača – jednostavno, dodavanjem odgovarajućih nastavaka (manje ili više, nije baš tako jednostavno u praksi, važno je da ste shvatili poentu).

Nemačka imenica ništa ne može da uradi na taj način. I to je veoma bitno da se zapamti.

Pročitaj: Sve o rodovima nemačke imenice

Nemačka imenica nikad nije sama, uvek ima pomoćnika, koji joj pomaže da se izrazi.
Nemacka-imenica

Da vidimo ko sve pomaže nemačkoj imenici:

Član

Uglavnom ispred imenice stoji neki od članova: neodređeni (ein), određeni (der), negativni član (kein)

– Zamenica

Često se ispred imenice nađe i neka zamenica, bilo da se radi o ličnoj zamenici (unsere Wohnung), pokazanoj (dieser Mann) ili nekoj drugoj vrsti zamenice, u zavisnosti od potrebe.

Broj

Broj, osnovni, redni može da bliže određuje imenicu.

Primer za koji smo sigurno čuli je Erste Bank, prva banka.

Pridev

Postoje slučajevi , kada pridev stoji samostalno ispred imenice i preuzima ulogu pomoćnika, nosioca osobenosti, roda, broja i deklinacije.

Primer: guter Mann, gute Frau, gutes Kind, gute Leute

Naravno da postoje slučajevi kada ispred imenice ne stoji nijedan pomagač. Važno je da u ovoj fazi shvatimo potrebu imenice u nemačkom jeziku da ima svog pomoćnika i to je neka od navedenih vrsta reči. Doći ćemo i do tih izuzetka, kada za to dođe vreme.