Pomoćni glagoli u engleskom jeziku i pomalo u srpskom – I did it my way!

Već sam pisala o građenju nekih vremena u engleskom jeziku , kategorija – Tenses . Da bi nastavili dalje, da razjasnimo još ponešto, a to je ovom prilikom dilema zvana – pomoćni glagoli, Auxiliary Verbs ili Helping verbs .

Da vidimo kako stvari stoje u našem jeziku, čisto da nam slika bude jasnija.

Ne baš sjajno, odmah da vam kažem. Postoji dilema, kod raznih autora, iz generacije u generaciju, koliko u stvari ima pomoćnih glagola u srpskom jeziku. Ja definitivno neću presuditi, kada je ta dilema u pitanju, samo ću vas podsetiti o čemu se radi:

– Koliko pomoćnih glagola ima u srpskom jeziku

Mogući odgovori – 2 ili 3

Broj 1. – hteti
Broj 2. – biti
Broj 3.- jesam*
(napominjem, jesam može da bude br. 3 a može samo dopuna br. 2)
– * problem je u tumačenju da li je prezent pom.gl. jesam poseban glagol, pošto glagol biti ima svoj sopstveni oblik u prezentu – budem, budeš….

Da se vratimo mi na engleski jezik, tamo su stvari mnogo jasnije.

– Podela glagola u engleskom jeziku

1. Main verbs ili lexical verbs

to su glagoli koji imaju svoje značenje, kao pevati, crtati, spavati

2. Auxiliary verbs ili Helping verbs

to su glagoli koji se koriste u kombinaciji sa glavnim glagolima (ili kako se to često kaže, glagolima koje se menjaju, konjugiraju) radi preciziranja gramatičke informacije i davanja dodatnog smisla rečenici.

Dakle pomoćni glagoli u engleskom jeziku su :

1. to be
2. to have
3. to do

Svaki od njih pomaže da se naprave neka vremena u engleskom jeziku i o tome ćemo posebno pisati.

Ono što ovoga puta želim da naglasim, a primetila sam da se vrlo često zaboravlja, je sledeće:

Pomoćni glagoli služe za pravljenje složenih vremena kako u engleskom, tako i u srpskom jeziku i onda nemaju značenja, već samo pomoćnu funkciju.

!!!Važno – sva 3 pomoćna glagola spadaju u nepravilne glagole.


Dakle sva tri glagola mogu da se u upotrebe i kao glavni glagoli u svom osnovnom značenju.

Evo primera :

– Ja ću raditi – futur, pom. glagol hteti, samo pomaže da se odredi vreme akcije glagola raditi

ali

– Ja sam htela kafu, a ne čaj – ovde je glagol hteti upotrebljen u svom osnovnom značenju.

Idemo sad na engleski

– I do not like coffe – ne volim kafu, to do samo pomaže, nema značenje

ali

– I did it my way – to do ima svoje osnovno značenje, raditi činiti

– Modalni glagoli u engleskom jeziku

can, could, may, might, must, shall, should, will, and would

Modalni glagoli takođe spadaju u pomoćne glagole, ali čine posebnu vrstu sa svojim specifičnim pravilima (o tome u posebnom postu)