H, slovo i glas u nemačkom jeziku

h slovo ili glas

O nekim osnovnim pravilima čitanja u nemačkom jeziku sam vam već pisala i crtala tabelu.

Pročitaj: slovo po slovo, objašnjenje – nemačka abeceda

Tema je, naravno, obimna. Danas ćemo malo razjasniti osmo slovo H, h (ha:) u nemačkom alfabetu.
Prema podacima, koja je navela Wikipedia H,h je po učestalosti u nemačkom jeziku na sjajnom devetom mestu ili procentualno gledano, prosečna učestalost u tekstovima na nemačkom jeziku je 4,76%. Eto, ako je nekoga zanimalo, sada zna :-).

Na početku moramo da napravimo važnu razliku između:

– h slovo koje se izgovara i

– h slovo koje nazivamo nemo H,h – ne izgovara se već ima drugu funkciju.

h slovo izgovaramo:

– na početku reči u rečima nemačkog porekla i kod većine reči stranog porekla

haben, imati
der Hase, zec
der Hai, ajkula
die Hand, šaka

pročitaj: glas f u nemačkom

– kod reči stranog porekla, bar kod većine od njih, ako se H,h nalazi između 2 vokala, samoglasnika

das Mahagoni

 

u uzvicima, takođe između vokala

aha, oho, ahoi

 

h slovo se ne izgovara, nemo – stumm

unutar reči

ehe,

na kraju reči

sieh

Nemo H, Dehnungs-h, ima funkciju produžavanja, otezanja vokala, koji se nalazi ispred njega:

– fühlen, fehlen, Zahl, Frühling