Am, beim – Kontraktion, spajanje predloga i određenog člana u novi oblik u nemačkom jeziku sa primerima

Am beim i drugi primeri spajanja predloga i određenog člana u nemačkom

Postoji pravilo u nemačkom jeziku koje glasi:

ako oblik određenog člana u jednini – dem, den, der, das, nije naglašen, odnosno nije nosilac akcenta, onda će se spojiti sa predlogom koji ide ispred njega.

Definicija i nije od kosristi, pa da pređemo na konkretne slučajeve:

an – am, ans

an + dem = am Abend
an + das = ans Herz

Pročitaj: Kada se i zašto doba dana piše velikim – malim slovom; abends, Abend

auf – aufs

auf + das = aufs Ganze gehen, reskirati sve što imaš

bei – beim

bei + dem = beim, Wohin mit den Händen beim Küssen, pa ovo ćete već sami razumeti 🙂

durch – durchs

durch + das = durchs Feuer gehen, kroz vatru i vodu, savladati velike prepreke

für – fürs

für + das = fürs ; Opium fürs Volk, opijum za narod ; eine Freundschaft fürs Leben, prijateljstvo za ceo život

hinter – hinterm, hintern

hinter + dem = hinterm; das Schloß hinterm Regenbogen, zamak iza duge
hinter + den = hintern, er kommt nicht hintern Ofen vor, ne izlazi iz zapećka

der Hintern – pozadina kao deo tela na kome sedimo; ne mešati ovu reč sa Kontraktion – hintern
ein dicker Hintern; ich könnte mir in den Hintern beißen – mogao bih sam sebi skočiti u usta; ein paar auf den Hintern geben – onako malo (vaspitno) po onom dela na kom sedimo… 🙂

in – im*, ins

in + dem = im Januar (der Januar)
im Gegenteil (das Gegenteil)das Gegenteil, nasuprot
*Oblik dativa je isti i za muški i za srednji rod i zato su primeri navedeni i za jedan i za drugi rod, ovo važi u svim primerima sa zvezdicom

in + das = ins; Wasser ins Meer tragen – sipati u bure bez dna, iz šupljeg u prazno

Pročitaj: Korisni izrazi sa am, im, um ..

um – ums

um + das = ums, ums Leben kommen, izgubiti život, propasti

von – vom*

von + dem = vom
etwas vom Himmel auf die Erde herunterholen, spustiti na zmlju, postaviti na realne osnove
vom Fleisch fallen – oslabiti

zu – zum*, zur

zu + dem = zum Teil, delimično
zu + dem = zum Beispiel, na primer
zu + der = zur Zeit, ovih dana, trenutno

Završavam ovaj pregled. Naravno da tema nije iscrpljena da postoji još primera spjanja predloga i članova u nemačkom. Ovaj pregled obuhvata one najčešće upotrebljavane. Osim toga, kada ove navedene uvrstite u svoj redovana vokabular neće vam biti teško da prepoznate one ne toliko česte kao što su npr: hinters, vorm, unterm

am beim nemački