Nemački glagoli sa akuzativom

Akuzativ u nemačkom i obavezni glagoli

Rekcija glagola, Rektion je sposbnost određene vrste reči (to može biti glagol, pridev ili predlog) da odredi padež imenice sa kojom je u nekom odnosu u rečenici.

O tome pročitaj detaljnije ovde.

Tu su navedeni glagoli, koji traže nominativ.

Nemački glagoli sa akuzativom

Upotreba akuzativa u nemačkom jeziku se u velikoj meri poklapa sa upotrbom akuzativa u našem jeziku.

Logika je tu da nam pomogne. Mi imamo prelazne glagole, glagole čija radnja sa subjekta prelazi na direktni objekat. To su glagoli  čitati ( knjigu), videti-gledati (tebe, njega) jesti (pitu, krušku).

Isti glagoli u nemačkom jeziku traže direktni objekat u akuzativu:

Ich lese ein Buch, einen Roman, eine Zeitung…

lesen – čitati

sehen- videti

essen –jesti

haben + akuzativ

Ono što moramo naglasiti da glagol haben uvek traži imenicu u akuzativu.

Ich habe keinen Hunger. Nisam gladna.

Er hat keine Ahnung. On nema pojma, nema predstavu (o nečemu).

Sie hat ein Kind, ona ima dete.

Voleti, mrzeti, zaboraviti u nemačkom se može samo u akuzativu

Glagoli, koji traže imenicu u akuzativu su:

achten + A; auf das Kind achten, paziti na dete

anrufen + A; Ich muss dringend meinen Freund anrufen, hitno moram da nazovem mog prijatelja

aufräumen + A; den Schreibtisch aufräumen, raspremiti pisaći sto

bekommen + A; eine Krankheit bekommen, dobiti neku bolest

bestellen + A; eine Flasche Wasser bestellen, poručiti flašu vode

besuchen + A; Er besucht mich nicht, on me ne posećuje

brauchen + A; Er braucht eine Pause, potrebna mu je pauza

essen + A; Sie isst einen Apfel, ona jede jabuku

hören + A; Er hört kein gutes Wort, ne sluša savete

hassen+A; jemanden hassen, nekoga mrzeti

kaufen + A; ein neues Auto kaufen, kupiti novi auto

lieben+ A; ich liebe dich 🙂

Pročitaj: sve o nemačkom glagolu machen

nehmen + A ; Er nahm kein Geld, nije uzeo novac

suchen + A; Sie sucht einen Freund über Facebook, eh, ovo je tako savremen primer, zar ne?

trinken+A; Sie trinkt einen Saft, ona pije sok

vergessen +A; Vergiss meinen Namen, ruf nie wieder an. Zaboravi moje ime i ne zovi me više!

verstehen +A; Sein Verhalten verstehe ich nicht, ne razumem njegovo ponašanje

 

Kao što sam napomenula, spisak je mnogo duži, ali nema potrebe u ovoj fazi  opterećivati se time. Kada dođete do toga da učite koji su svi glagoli, koji idu uz akuzativ, kada su prelazni, kada ne, kada sem uz akuzativ, traže i neki drugi padež, onda ste već dobro napredovali u proučavanju nemačkog jezika. Smatram da sa teorijom nije potrebno preterivati i da ste posle ovoga stekli jasnu sliku o glagolima, koji traže imenicu u akuzativu.

 

Sada slede tabele za preuzimanje:

word tabela – rektion akuzativ

pdf tabela – rektion nemacki akuzativ.