H, slovo i glas u nemačkom jeziku


O nekim osnovnim pravilima čitanja u nemačkom jeziku sam vam već pisala i crtala tabelu. U tom postu je lepo objašnjeno da je to osnova, smernice od kojih moramo početi.

Tema je, naravno, obimna. Danas ćemo malo razjasniti osmo slovo H,h (ha:) u nemačkom alfabetu.
Prema podacima, koja je navela Wikipedia H,h je po učestalosti u nemačkom jeziku na sjajnom devetom mestu ili procentualno gledano, prosečna učestalost u tekstovima na nemačkom jeziku je 4,76%. Eto, ako je nekoga zanimalo, sada zna :-).


Na početku moramo da napravimo razliku između H,h koje se izgovara i H,h koje nazivamo nemo H,h – ne izgovara se već ima drugu funkciju.

H,h izgovaramo

– na početku reči u rečima nemačkog porekla i kod većine reči stranog porekla

haben, imati
der Hase, zec
der Hai, ajkula
die Hand, šaka

– kod reči stranog porekla, bar kod većine od njih, ako se H,h nalazi između 2 vokala, samoglasnika

das Mahagoni

u uzvicima, takođe između vokala

aha, oho, ahoi

H,h se ne izgovara, nemo – stumm

unutar reči

ehe,

na kraju reči

sieh

Nemo H, Dehnungs-h, ima funkciju produžavanja, otezanja vokala, koji se nalazi ispred njega:

– fühlen, fehlen, Zahl, Frühling

Postovi na temu pravopisa i izgovora se nalaze ovde