Past Tenses – sva prošla vremena u engleskom jeziku

"past tenses - prošla vremena u engleskom jeziku"

Do sada smo se bavili sadašnjim vremenima u engleskom jeziku (samo malo, doduše, ima tu još puno posla – vidi pod Tenses), pa je vreme da se odlučimo kojim putem sada.

Ja sam za to da krenemo u prošlost i da vidimo koja sve to vremena postoje u engleskom jeziku za izražavanje prošlih, tj proteklih dešavanja.

"pregled prošlih, sadšnjih i budućih vremena u engleskom jeziku sa primerima"

Sad ćemo obratiti pažnju na ovu simpatičnu a i korisnu tabelu. Šta tu vidimo?
Svaki vid našeg postojanja, bilo da je u pitanju prošlost, sadašnjost ili budućnost, može se izraziti na više načina i za to možemo koristiti adekvatna vremena.

Konkretno prošlost – Past može biti prosta –Simple, ili trajna, radnja traje izvesno vreme u prošlosti – Progressive ili Continuous,
ili može biti završena u prošlosti – Perfect.

Ali da idemo redom.(Ovo je osnovni pregled, detaljnije o svakom vremenu u nekim drugim postovima)

Past Simple Tense je vreme koje koristimo uglavnim kada znamo kada se neka radnja desila u prošlosti, nebitno je da li smo pojeli sladoled juče, pre 3 dana ili pre 2 minuta. Suština je da je bilo neke akcije, da je ona gotova i da mi znamo kada se ona desila.

Vreme u svom nazivu ima Simple, znači u potvrdnom obliku nema pomoćnog glagola, samo glagol i nastavak -ed
.
Prosto, nema šta, ali tu je radosti kraj, pošto postoji jedna grupa glagola, koji se nazivaju Irregular Verbs i koje se moraju naučiti, uglavnom napamet.

"nepravilni glagoli u engleskom jeziku"

Present Perfect Tense se na našoj tabeli nalazi sa ostalim sadašnjim vremenima, tako se i zove.

Glavna fora po kojoj ćete znati kada da upotrebite ovo vreme, koje je u suštini prošlo, je sledeća:

Radnja se desila u prošlosti, ali nije definisano kada (!!!!vidi ponovo gore Past Simple).
Znači izjave tipa : izgubio sam klučeve, pojeo sam sladoled, prošlost bez konkretne vremenske definicije, na pravom ste mestu, to je Present Perfect Tense

I have eaten …..(something).

Naći ćete i objašnjenje da se ovo vreme koristi za radnju, koja se desila u prošlosti, a ima efekta u sadšanjosti.
Recimo – pojeo sam hamburger (znači nisam trenutno gladan).
Ja sam davno odustala od tog objašnjenja, pošto moji maleni đaci odmah kažu a šta ako kažem da sam pojeo hamburger pre 10 minuta, opet nisam gladan, a to nije to vreme. Odaberite sami.

Vreme je složeno, dakle gradi se od prezenta pomoćnog glagola to have (eto odgovora otkud present u nazivu ovog prošlog vremena) i Past Participle, gl. glagola.

Past Participle kod pravilnih glagola se dobija tako što dodamo nastavak -ed, kod nepravilnih, otvori spisak, lepo piše pa nađi – III kolona.

Past Perfect Tense ista fora kao prethodno, gradi se od prošlog vremena pom.gl. have i Past Participle gl. glagola.

Upotreba – za radnju koja se desila pre neke druge radnje u prošlosti:

He told us that the train had left.

Voz je otišao pre 2 sata a on nam je to rekao pre sat vremena.

Past Continuous Tense – prošlo trajno vreme je za radnju, koja je trajala izvesno vreme u prošlosti.

It was snowing yesterday.

Pravi se isto kao Present Continous samo što je glagol to be u prošlom vemenu a gl.glagolu se doda nastavak – ing.

Eto, šta je tu komplikovano, prosto kao pasulj, zar ne :-).

"prošlost u engleskom"

4 COMMENTS

Comments are closed.