An, predlog u nemačkom jeziku

 

An je predlog koji u nemačkom jeziku ide i sa dativom i sa akuzativom.

Na prvi pogled, glava da zaboli, ali nije tako :-).

Sve ćemo lepo da objasnimo, nacrtala sam, pa šta bi vi još?

Idemo redom:

An možemo da prevedemo na više načina ili preciznije uz ovaj nemački predlog idu naši predlozi – na, za, u, kod.

Znači moramo da zapamtimo upotrebu u određenom kontekstu.

1. Lokal – Mesto – Dativ

1.1. Gde se nešto nalazi? – Dativ

– odgovor na ovo pitanje daje an ako se taj predmet nalazi na nekoj vertikalnoj površini – vidi sliku 🙂

an predlog u nemackom jeziku Ako pitamo gde je lampa, slika, polica – odgovor je na zidu, an der Wand (vertikalna površina) = an

Pazi sad :-), obrati pažnju!

Ako odgovaramo na pitanje gde se nešto nalazi – Wo, i pod gore navedenim uslovima, odlučimo da upotrebimo predlog an, dešava se sledeće:

Ako je u pitanju ženski rod, kao zid iz našeg primera – die Wand, sve je po pravilu.

Wo? – An der Wand. (dativ ženskog roda).

Ali ako je u pitanju muški ili srednji rod (der, das – Dativ/dem), desiće se ono što sam vam nacrtala:

an + dem postaje am

an predlog

Ostajemo u lokalu, odgovarmo na pitanje, gde se nešto nalazi, recimo – gde sam ja?
Sedim za stolom am Tisch.

Isto to samo sad iz stanja mirovanja idemo u kretanje, akciju!

 

1.2. Wohin, kuda, ili naše gde uz glagole kretanja – Akuzativ

Kuda, gde kačim sliku (u akciji sam, krećem se, pravim pokrete)?

An die Wand, na zid.

Spremam se da jedem i da sednem – gde, za sto = an den Tisch.

Jasno?

1.3. Geografske odrednice

u smislu nešto se nalazi kod nečega, u blizini
Köln am Rhein
Keln na reci Rajni, tj. nije baš na reci, nego je tu na obalama reke.

Pročitaj: deshalb – važan nemački veznik

2. Vremenska odrednica

2.1. Ispred doba dana (sem noći).

Pošto su sva doba dana, sem noći (noć i ne razmatramo) muškog roda onda koristimo, gore pomenuto am
am Abend, uveče
ili neke druge vremenske odrednice
am Anfang

Ostale predloge ćete pronaći ovde.