Emotikoni, hijeroglifi i budućnost pisane komunikacije

Emotikoni – definicija

Budući da je putem teksta često teško preneti emociju, nameru ili ton, rani korisnici Interneta osmislili su emotikone (kombinacija reči „emocija“ i „ikona“)—nizove znakova na tastaturi koji predstavljaju izraze lica. Na primer,:) izgleda kao nasmejano lice ako ga pogledate iskosa.

Ovako je Microsoft u svojoj zvaničnoj prezentaciji objasnio šta su emotikoni.
A šta su stvarno te malo ikonice bez kojih ni jedan korisnik cyber sveta ne može da izrazi sebe, svoje mišljenje i svoje raspoloženje, kako su nastale?

Ko je osmislio prvi emotikon


Ako malo pretražimo internet naići ćemo na podatak da je sve počelo, sada već davne 1982, još preciznije 19-og septembra. Osoba, kojoj se pripisuje to otkriće, tj. prva javna upotreba je Scott Fahlman.
Postoje i oni, koji to osporavaju. Međutim to i nije toliko bitno, budući da pomenuti gospodin, nije autorizovao svoju ideju.

Ovako je otpriliko izgledao taj istorijski tekst, koji je naknadno pronađen u nekom backup-u:

19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman 🙂
From: Scott E Fahlman

I propose that the following character sequence for joke markers:-)

Read it sideways. Actually, it is probably more economical to mark
things that are NOT jokes, given current trends. For this, use:-(
izvor

Simboli kao način izražavanja, slikovno pismo i pojmovno pismo

Još u stara, prastara vremena, ljudi su koristili razne načine da prenesu poruke, već prema mogućnostima, koje su imali na raspolaganju.

Ostavljali su oznake na kamenju, urezivali su znakove na drveću. Zatim su počeli postepeno da crtaju neke sličice.
Hijeroglifi bi mogli da posluže kao odličan primer. Neki naučnici ih definišu kao umetničku prezentaciju neke ideje. Takva vrsta pisma se obično naziva piktografija. To znači vidimo sličicu i odmah nam se u glavi stvori ideja, šta ta sličica predstavlja.

"hijeroglifi"foto

Budućnost pisane komunikacije

U današnje vreme pisanja emaila, sms poruka, facebooka, da pomenem samo neke, drastično se smanjuje upotreba reči i sve više se prelazi na upotrebu simbola.

Emotikoni su samo prva faza, prvi korak u tome.

Da li to znači da klasičnoj pisanoj komunikaciji, upotrebi reči i slovnog alfabeta polako dolazi kraj?

Da li se otvara novo poglavlje u istoriji komunikacije? Možda je sa internetom započela gradnja nove Vavilonske kule, koja će dovesti do stvaranja novog univerzalnog jezika za komunikaciju – to niko ne zna u ovom trenutku.

Mnogo je protivnika interneta i tog novog vida komunikacije sa simbolima, koje on donosi? Mnogi misle da će doći do drastičnog smanjivanja operativnog fonda reči. Međutim, postoji i drugo tumačenje, koje glasi otprilike ovako:

– to nije civilizacijski korak unazad, već unapred, ako opisanu problematiku razmatramo u svetlu pomeranja centra moždane aktivnosti iz leve hemisfere u desnu.

Leva moždana hemisfera zadužena je za logičke operacije, klasifikacije i diferencijacije, red i poredak stvari, linearno zaključivanje… Kolokvijano govoreći, leva hemisfera je naš unutrašnji matematičar. Ona proračunava, kalkuliše, analizira.
Desna hemisfera više je poput unutrašnjeg umetnika. Tamo gde racio prestaje, počinje čudesna zemlja slika, mašte, boja, oblika, snova, imaginacije i intuicije. Istraživanja pokazuju da savremeni čovek u mnogo većoj meri koristi levu moždanu hemisferu, dok su funkcije desne neretko zakržljale.
izvor

 

2 COMMENTS

  1. Ili ja nisam “savremeni” čovek, ili je moja leva strana nekim čudom nadjačana… :))

Comments are closed.