Glagolski oblici u srpskom jeziku

Glagolski oblici, podela, tabela – srpski jezik

Malo podsećanje za sve koji uče strane jezike. Dosta  gramatike je predviđeno programom učenja stranih jezika u osnovnim školama. A da bi to moglo da se prati, potrebno je savladati gramatiku srpskog jezika, pa onda ponekad i to malo povezati.

Često programi nisu ni u usaglašeni, pa u nastavi stranog jezika, morate da objašnjavate neke kategorije i lekcije, koje još nisu obrađene u maternjem jeziku, što prilično pada teško malenim glavicama.

Glagolski oblici u srpskom jeziku

Zato sam veoma često prinudjena da zalazim u gramatiku srpskog jezika. Zajedničkim snagama, crtamo, pravimo tabele, učimo se i nalazimo u hodu, odgovore na pitanja, koja nam se nameću.
Ovom prilikom evo, kako smo mi nacrtali tabelu – glagolski oblici u srpskom jeziku. Neka ovo bude uvodni post za neke odgvore, do kojih smo sami morali da dođemo, kombinujući poznavavanje gramatike srpskog i engleskog jezika.

4 COMMENTS

  • Hvala na komentaru, ali ispravku ne mogu da izvršim dok je ne izvrše malo veći stručnjaci od mene.
   Bilo koja gramatika srpskog jezika za osnovnu školu daće Vam definiciju:

   Lični glagolski oblici su podeljeni na vremena i načine.
   Glagolskim načinima se iskazuju zapovesti, molbe zabrane (imperativ), mogućnost vršenja radnje, želja, pretpostavka da će se radnja dogoditi (potencijal, futur II)

   Citat preuzet iz udžbenika za srpski jezik za 8 razred, gramatika, autor Vesna Lompar (bila mi je pri ruci).

Comments are closed.