– In , nastavak za građenje imenica ženskog roda u nemačkom jeziku

O imenicama u nemačkom jeziku smo ponešto i naučili do sada. Da proverimo, šta znamo a šta smo propustili – svi tekstovi o imenicama u nemačkom su ovde

Profesije, gradjenje nemačkih imenica ženskog roda

Obratite pažnju na nastavak – in. To je jedan od veoma važnih i tipičnih nastavaka za građenje imenica ženskog roda.

nemacke-imenice građenje

der Student – die Studentin
der Lehrer – die Lehrerin

Većina profesija u nemačkom jeziku će se graditi na ovaj način, na imenicu koja označava profesiju u muškom rodu, dodaćemo nastavak – in i dobićemo profesiju u ženskom rodu.

der Architekt – die Architektin
der Ingenieur – die Ingenieurin
der Kanzler – die Kanzlerin
der Journalist – die Journalistin

– Obrati pažnju!!!
Ponekad, se dodavanjem nastavka, dođe i do glasovne promene – Umalut.
der Arzt – die Ärztin
der Verkäufer – die Verkäuferin

Ali – opet obrati pažnju !!!!!

Postoje i profesije, koje ne možemo na ovaj način tretirati prilikom građanja rodno korektnih oblika zanimanja.

der Kaufmann – die Kauffrau
der Hotelfachmann – die Hotelfachfrau

Kao što ste sami već primetili, radi se o onim zanimanjima, koja u sebi već sadrže rodnu oznaku u formi nastavka za građenje imenica:
-mann, muškarac se menja u – -frau, žena

Dok se mi u našem jeziku mučimo da prihvatimo oblike za profesije u žeskom rodu kao npr. psiholog – psihološkinja (više je to stvar nekog tradicionalaizma, nego što je to jezički problem), Nemci su to zvanično regulisali. U skaldu sa tendencijama 21. veka o rodnoj ravnopravnosti, kao i smernicama Evropske unije, u nemačkom jeziku su filolozi zajedno sa pravnicima i nekim drugim stručnjacima, seli i svi zajedno i jednoglasno napisali jezičke smernice u kom pravcu jezik mora da se razvija i kako praviti odgovarajuće oblike za sva zanimanja u ženskom rodu. Tako da smo mi sa ovim našim malim pregledom potpuno u trendu.